Feedback Form

Får og geder 

Oprettet: 24-03-2014

Genetisk resistens mod scrapie

Det er påvist, at der er et enkelt gen, som har positiv effekt på resistens mod scrapie. Dette gen findes i en række varianter, som alle betegnes med koder med 3 bogstaver. De mest almindelige varianter er ARR, ARH, ARQ, AHQ, VRQ.

Disse varianter findes altid parvis i et dyr. Dyr, der bærer varianterne ARR/ARR er mest resistente overfor scrapie og dyr, der bærer varianterne VRQ/VRQ er mindst resistente. I mange lande er der iværksat avlsprogrammer, der skal øge forekomsten af dyr, der bærer begge positive varianter (altså ARR/ARR).  

Det skal dog påpeges, at dyr, der bærer varianten ARR/ARR, kan blive angrebet af scrapie. Sandsynligheden er blot meget mindre, end hvis dyret bærer VRQ/VRQ. 

Nedarvning
Afkom arver tilfældigt én af varianterne fra hver forælder. Hvis både faderen og moderen er ARR/ARR, så er vi sikker på, at afkommet også bliver ARR/ARR. Hvis derimod en af forældrene bærer en anden variant, (f.eks. ARR/ARH), så er der kun 50 % chance for, at afkommet er ARR/ARR. 

Markering af genotype på stamtavler:

På fårenes stamtavler bliver dyrenes genotype beskrevet på følgende måde:

  • Dyr, der er testet, vil få anført den fundne genotype på stamtavlen
  • Hvis begge forældre er testet og er af typen ARR/ARR, vil afkommet blive markeret med ARR/ARR*
  • Hvis en af forældrene er testet ARR/ARR, og den anden forælder er beregnet som ARR/ARR*, vil afkommet blive ARR/ARR*
  • Hvis begge forældre er beregnet (testet) og af typen ARR/ARR*, vil afkommet få betegnelsen AAR/AAR*

Derudover anvendes markeringen ”+”, hvis genotypen er blevet bestemt på et godkendt laboratorium.  

Beregningen af genotype stopper efter 5 generationer
De beregnede genotyper markeret med ”*” gælder kun, hvis forældrene er korrekt identificeret. Vi ved, at der af og til sker fejl i registreringen af forældreskabet (hos får er det oftest faderen, der ikke er korrekt identificeret). Når det sker, er der ingen garanti for, at den beregnede genotype er korrekt. 

Derfor er det besluttet, at beregningen af genotyper kun bliver fortaget i 5 generationer. Efter 5. generation skal dyrene have fortaget en genotypning for at få resultatet bekræftet. 

Eksempel på en stamtavle
I linket nedenfor  er der et eksempel på en stamtavle med forskellige markeringer af genotyper

  • ARR/ARR+: Dyret er testet på et godkendt laboratorium – og har genotypen ARR/ARR
  • ARR/ARR: Dyret er test på et andet laboratorium – og har genotypen ARR/ARR
  • ARR/ARR*: Dyret er ikke selv testet, men forældrene har begge genotypen ARR/AAR. De er enten selv testet eller bestemt ud fra forældrenes genotyper.

 

Læs også:

Opgørelse af frekvens af genotyper

Eksempel på fårestamtavler

 

 

Sidst bekræftet: 24-03-2014 Oprettet: 24-03-2014 Revideret: 24-03-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Jørn Pedersen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Flerfødsler i perioden 1/1-2006 - 31/12-2015
Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Knapt 8 gange om året fo...
08.04.16
Eksteriørtal for Mohair i 2009-2010
Mohair geder og bukke
27.11.14
Kåringer Mohair 2014
Mohair geder og bukke
27.09.14
Fårestamtavler
Eksempel på fårestamtavler
24.03.14
Tyrefædre hos Limousine vil give større avlsfremgang
Artikel til Limousine Nyt nr. 165 - november 2012 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen
25.10.12