Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-09-2010

LR
nyhed 

Oprettet: 24-09-2002

Krav om registrering af omsætninger af svin, får og geder
En ny bekendtgørelse udvider pligten til mærkning af får og geder og kræver registrering i CHR af omsætninger af grupper af svin og senere også får og geder.


Kvæg:

Kravet om indberetning af race ved kvæg er fjernet, idet racen beregnes ud fra forældrenes racer.

Undtagelserne for indberetning af flytninger af kvæg er præciseret i henhold til den hidtidige administration. Alle flytninger skal fortsat være noteret på ejendommen.

Der er ikke længere krav om, at sundhedsdokumentet skal opbevares i 5 år.

Der er tilføjet flere undtagelser for sundhedsdokument ved omsætning af kvæg. Omvendt er dyr, der flyttes fra fælles græsgange, individprøvestationer og tyrestationer ikke længere undtaget for sundhedsdokumenter.


Får og geder:

Der er nu krav om, at får og geder der fødes efter 31. december 2002 skal mærkes inden 60 dage efter fødsel med 2 godkendte mærker. Alle øvrige får og geder skal være mærket inden 20. januar 2003 med mindst et godkendt øremærke. Kravet om speciel mærkning af danske dyr, der har været i kontakt med udenlandske dyr, er fjernet.

Fra 1. november 2002 skal ejeren eller den besætningsansvarlige for en besætning af får eller geder eller af en samling af får eller geder indberette til CHR, når der flytninger af dyr til og fra besætningen. Indberetningen skal ske på grupper af får eller geder. Reglerne findes i paragrafferne 18-19.

Der er samtidigt nye krav til registrering af enkeltdyrsoplysninger i besætningsregisteret i en fåre- eller gedebesætning.

Får og geder skal fra 1. november 2002 følges af særlige dokumenter ved flytning.

Slagterier skal inden slagtning af får og geder sikre sig, at leverandørbesætningen ikke er underlagt restriktioner for slagtning af dyr.

Fødevaredirektoratet kan begrænse flytningen af svin, får og geder i tilfælde af overtrædelse af reglerne.


Svin:

Fra 1. oktober 2002 har ejeren eller den besætningsansvarlige for en svinebesætning eller samling af svin ansvaret for at indberette til CHR, når der flyttes svin fra besætningen. Det gælder dog ikke flytninger af svin direkte til slagteri eller destruktionsanstalt, idet indberetning om disse flytninger skal foretages af de nævnte virksomheder. Indberetningen skal ske på grupper af svin. Reglerne findes i paragrafferne 14-17.

Ejeren af flere svinebesætninger kan nu flytte dyr mellem disse uden øremærkning, hvis flytningen foregår med ejerens transportvogn, og hvis forholdet er godkendt af fødevareregionen ved registrering af samdrift.

Fødevaredirektoratet kan begrænse flytningen af svin, får og geder i tilfælde af overtrædelse af reglerne.Læs bekendtgørelsen her


Kilde: Dansk Kvæg

LR nyhed

Dansk Kvæg
Sidst bekræftet: 24-09-2002 Oprettet: 24-09-2002 Revideret: 24-09-2002

Forfatter

Informationsafdelingen
Ole Klejs Hansen

Af samme forfatter

Skemaer vedrørende supplerende test (veterinære og drægtighed)
Du kan tilmelde dig automatisk udtagning af supplerende test med nedenstående skemaer. Du kan også tilmelde dig ved at indt...
20.12.17
Resultater fra ydelseskontrollen
Årsopgørelser på lands-, race- og besætningsniveau. Bemærk links til historiske oplysninger i tekstboksen til højre.
29.11.16
Milk Recording and related matters in Denmark
This page is set up to provide information about the Danish system to readers from the international network of milk record...
10.10.16
Oversigt over PCR kit hos RYK
Her kan du se, hvilke bakterier m.v. de forskellige PCR kits analyserer for.
30.08.16
RYK's priser for 2016
Prislisten er pr. 01/01 2016 opdateret efter det vedtagne budget for RYK i 2016
22.01.16