Oprettet: 12-11-2009

Boksforsøg nr. 109: Afprøvning af hel triticale som erstatning for hel hvede til slagtekyllinger

Afprøvning af effekten af helt eller delvist at erstatte den normale tilsætning af hel hvede til foder til slagtekyllinger med hel triticale, og hvordan dette påvirker produktionsresultaterne.


Resumé

I boksforsøg 109 er det afprøvet, hvordan brugen af hel triticale påvirker produktionsresultaterne hos slagtekyllinger. Afprøvningen er gennemført ved helt eller delvist at lade triticale erstatte den normale tilsætning af hel hvede på bedriften. Triticale påvirker produktiviteten negativt, men det vil afhænge af landmandens egne prisforhold om det kan betale sig at anvende triticale til slagtekyllinger.

Sammendrag 

Formålet med boksforsøg 109 var at afprøve, hvordan brugen af hel triticale påvirker produktionsresultater og trædepudesundhed hos slagtekyllinger. Afprøvningen er gennemført ved helt eller delvist at lade triticale erstatte den normale tilsætning af hel hvede på bedriften. I dette forsøg blev effekten af at erstatte 50 % af den traditionelle tilsætning af hel hvede og effekten af at erstatte 100 % af hveden afprøvet.

Forsøget viste, at brug af hel triticale (sorten Dinaro) påvirkede kyllingernes tilvækst negativt. Tilvæksten var reduceret 60 gram ved dag 38, hvis hel hvede blev erstattet fuldstændig med triticale. Hvis kun halvdelen af hveden blev erstattet med triticale, var vægten reduceret 41 gram ved dag 38.

Resultaterne pegede på, at foderudnyttelsen forringes ved fuld erstatning af hel hvede med triticale. Resultatet var imidlertid ikke statistisk sikkert.

Da brug af triticale resulterede i en lavere tilvækst, var kyllingens alder ved 2.200 gram tilsvarende øget. Ved fuldstændig erstatning med triticale blev slagtealderen øget med 0,6 dage. Og ved delvis erstatning af triticale blev slagtealderen øget med 0,4 dage.

Strøelsen var generelt meget fin, og der blev ikke registreret nogen forskel i kyllingernes trædepudesundhed mellem de enkelte behandlinger.

Økonomiberegninger viser, at triticale skal være 21 kr. billigere end hvede, for at brugen ikke påvirker dækningsbidraget i kyllingeproduktionen negativt. I denne beregning er det forudsat, at der er en mindre negativ påvirkning af foderudnyttelsen. Hvis der ikke indregnes en forringelse i foderudnyttelsen, skal prisforskellen kun være 9 kr.

Med baggrund i det aktuelle forsøg vil det således afhænge af landmandens egne prisforhold, om det kan betale sig at anvende triticale til kyllinger. De lave dyrkningsomkostninger til triticale kan betyde, at det godt kan betale sig at anvende triticale til slagtekyllinger. Man skal dog være særdeles opmærksom på sine produktionsresultater.

Læs hele rapporten: Boksforsøg nr. 109: Afprøvning af hel triticale som erstatning for hel hvede til slagtekyllinger (åbnes som PDF-fil i et nyt vindue). For at kunne åbne dette dokument kræves en Adobe Acrobat-reader, som kan downloades på Adobes hjemmeside.

 

Sidst bekræftet: 12-11-2009 Oprettet: 12-11-2009 Revideret: 12-11-2009

Forfatter

Fjerkræ