Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2015

  

Oprettet: 01-02-2010
Revideret: 02-01-2012

Biogasdating for fjerkræproducenter

Videncentret for Landbrug, Fjerkræ starter biogasdatingside for fjerkræproducenter og biogasanlæg. Målet med siden er at styrke afsætningsmulighederne og øge produktionen af grøn energi fra fjerkrægødning.

Biogas er i den grad kommet på dagsordenen, hvilket blandt andet skyldes regeringens Grøn Vækst aftale, hvor ét af hovedpunkterne på vejen mod et grønnere landbrug og samfund, er etablering af flere biogasanlæg. Herved vil man fremme mulighederne for, at landmanden kan blive leverandør af grøn energi.

På nuværende tidspunkt anvendes der oftest gylle fra kvæg eller svin samt slagteriaffald i biogasanlæggene, imens fjerkrægødning er en overset ressource, der vil få større betydning i den nærmeste fremtid, blandt andet fordi slagteriaffaldets mængder allerede er opbrugt på de eksisterede anlæg.

For at fremme anvendelsen af fjerkrægødning i biogasanlæggene har vi samlet en liste over samtlige anlæg i Danmark, der har interesse i fjerkrægødning til deres produktion af biogas (tabel 1 og 2). Formålet med denne liste er, at den enkelte fjerkræproducent har mulighed for selv at skabe kontakt til et anlæg i lokalområdet. På den måde håber vi at kunne fremme anvendelsen af fjerkrægødning i biogasanlæggene i Danmark og dermed øge produktionen af bioenergi og afsætningsmulighederne for fjerkræmøg.

I det følgende gives en kort gennemgang af, hvad biogas egentlig er, dvs. fordele og ulemper (boks 1), samt energiindholdet i forskellige typer biomasse (tabel 3). Herefter kigges der nærmere på, hvad fjerkrægødning kan have af betydning for biogasproduktionen, og hvilke typer anlæg der findes i Danmark. Dette efterfølges af beregningen af dyreenheder for forskellige typer af fjerkræ (tabel 4). Til sidst forklares harmonikravene og deres betydning for anvendelsen af fjerkrægødning til biogas.

Tabel 1. Oversigt over fællesanlæg med interesse i modtagelse af fjerkrægødning.

 

Fællesanlæg

Kontaktperson

Adresse

E-mail og telefon

Bigadan A/S
www.bigadan.dk

Karsten Buchhave

Vroldvej 168
8660 Skanderborg

mail@bigadan.dk
Tlf.: 8657 9090

Biogasanlægget Århus Nord
(Bånlev biogas A/S)

Arne M. Jensen

Bjergagervej 4
8380 Trige

amj@baanlev.dk
Tlf.: 8698 9432

Blåbjerg Biogas Amba
www.blaabjergbiogas.dk

Jens Riddersholm Jensen

Præstbølvej 11
6830 Nr. Nebel

bb@blaabjergbiogas.dk
Tlf.: 7528 7948 / 2022 4948

Lemvig Biogasanlæg Amba
www.Lemvigbiogas.com

Lars Kristensen

Pillevej 12
7620 Lemvig

lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk
Tlf: 9781 1400

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg Amba
www.Thorsobiogas.dk

Ernst Klausen

Kongensbrovej 10
8881 Thorsø

kontakt@thorsobiogas.dk
Tlf.: 8696 6400 / 2129 8634

Sinding-Ørre Biogasanlæg

 

Rosmosevej 4
7400 Herning

Tlf.: 9713 6114

Læs mere om fællesanlæggene og gårdanlæggene på www.biogasbranchen.dk.

Er du interesseret i at komme med på denne liste, er du velkommen til at kontakte
Vibeke Finderup Christensen, Telefon: 8740 5377, E-mail: vfc@landscentret.dk. 

Tabel 2. Oversigt over privat/gårdanlæg med interesse i modtagelse af fjerkrægødning.

 

Privatanlæg

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Baunsgård Biogas

Bertel Trærup

Mellemtoften 12
7860 Spøttrup

2441 3686

Danexpo Aps

Finn Mikkelsen

Gyvelhøjen 12
7860 Spøttrup

2427 9230

CG Bioenergi Brian Rostgaard Andersen Lydersholmvej 3
6270 Tønder

2143 2332
bra@bimpel.dk

Farm Energy Processing A/S

 

Løjstrupvej 12 A,
8870 Langå

4060 6206

Hillerslev

Ejner Kirk

Ballerumvej 65
7700 Thisted

9791 1405

Lynggården

Peder Andersen

Over Lyngen 4
4720 Præstø

2222 2346

Nedergård I/S

Kaj og Finn Pedersen

Teglgårdsvej 25
7441 Bording

2092 2259

Overgaard Gods A/S

 

Overgårdsvej 28
8970 Havndal

8647 0861/
8647 0839

Tinggård

Søren Leegaard Riis

Nørgårdsvej 1, Grurup
7755 Bedsted Thy

4030 9738

Tovsgård

Jens Kirk

Tovsgårdvej 5
7700 Thisted

2016 0005

Uhrenholtgård

Morten Knudsgård

Ålborgvej 94
9560 Hadsund

9857 1796 /
9857 1830

Østenfjeld svineavl

Kristian Thorsen

Østenfjeldvej 9
8581 Nimtofte

8639 8138

Læs mere om fællesanlæggene og gårdanlæggene på www.biogasbranchen.dk.

Er du interesseret i at komme med på denne liste, er du velkommen til at kontakte
Vibeke Finderup Christensen, Telefon: 8740 5377, E-mail: vfc@vfl.dk.

Læs mere om fordele ved anvendelse af fjerkrægødning i artiklen ovenfor (PDF).

NB! Udenlandske kontakter med interesse i modtagelse af fjerkrægødning:

 

Firma

Kontaktperson

Adresse

E-mail og telefon

Simon Moos A/S Entrepriser
www.simonmoos.com

Mette Due Grohnheit    

Kallehave 23
DK-6400 Sønderborg

mette@simonmoos.com
Tlf.: 7441 5680
Fax: 7315 1036

Biogasanlage Jarplund-Dorf Verwaltungs GmbH

Thomas Petersen

Dorfstr. 21
DE-24976 Handewitt
Schleswig-Holstein
Deutschland

thpetersen@foni.net
Tlf.: +49 4630 1091

Er du interesseret i at komme med på denne liste, er du velkommen til at kontakte
Vibeke Finderup Christensen, Telefon: 8740 5377, E-mail: vfc@landscentret.dk. 

Forfattere: Simon Bahrndorff og Tina Clausen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

 

Sidst bekræftet: 02-01-2012 Oprettet: 01-02-2010 Revideret: 02-01-2012

Forfatter

Fjerkræ
Niels Provstgård