Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-05-2012

  

Oprettet: 26-05-2011

Projekt Opdræt og Æg - status

Projekt Opdræt og Æg har kørt i 2,5 år og afsluttes ved udgangen af 2011.

Der er i perioden besøgt omkring 335 flokke – med 3 besøg i hver flok – alt ca. 1000 besøg ved hhv. 2, 6 & 15 uger. Alle registrerede parametre er indsamlet og indtastet i databasen – 50 til 60 hver gang.

Informationerne betyder, at vi kan foretage sammenligninger på tværs af rugerier, afstamninger, opdrættere, foderfirmae, produktionssystemer, pakkerier etc. og på den måde optimere den danske ægproduktion.

Blandt andet kan vi se, at besøg ved omkring 15 uger viser god vægtudvikling og en høj ensartethed i flokken – uanset om der har værethøj første uges dødelighed eller manglende tilvækst i den første del af perioden. Det sidste besøg er godt til at vurdere og beslutte lys- og foderprogram hos ægproducenten, men det siger ikke meget om udviklingen i hele vækstperioden. Man kan ikke se dårlig trivsel i opdrætsperioden ved kun at se på dyrene ved 15 uger – og dermed bliver det vanskeligere at vurdere dyrenes ydelsespotentiale, som jo er stærkt afhængig af korrekt skeletudvikling (og dermed kropsvægt) ved 6-8 ugers alderen.

Flere hold i ægproduktionen er sat ud i løbet af projektperioden – og mange har brugt e-kontrollen til indtastning og visning af deres data, hvilket er særdeles værdifuldt og afgørende i forsøg på at analysere de forskellige faktorers indflydelse på produktiviteten i æglægningsperioden. Selv om datamaterialet indtil videre stadig mangler noget tyngde (mange igangværende hold), kan man godt se tendenser i talmaterialet. Blandt andet kan man se en sammenhæng mellem kropsvægt og ensartethed ved 6 og 15 uger i forhold produktivitet i æglægningsperioden. I den alternative produktion synes der at være en positiv sammenhæng mellem kropsvægt og ægvægt og mellem kropsvægt og dødelighed. Idet højere vægt og ensartethed resulterer i en bedre produktivitet (lavere dødelig-hed og højere ægydelse). Denne forskel er mest udtalt i den alternative produktion. Meget interessante iagttagelser, der selvfølgelig arbejdes videre med. Flere resultater kan ses på hjemmesiden www.landbrugsinfo.dk/fjerkrae/konsumaeg 

Afslutning af Projekt Opdræt og Æg

Projekt Opdræt og Æg slutter i deres nuværende form med udgangen af december 2011. Det betyder, at opdræt der indsættes som daggamle frem til 10. juni 2011 stadig kan være med i projektet uden brugerbetaling – det første besøg hos ægproducenten er med frem til 15. oktober 2011. Grunden til denne skæringsdato er, at vi skal kunne nå at få det første besøg hos ægproducenten med i den efterfølgende databehandling. Herefter vil besøgene være brugerbetalt og tilmelding skal ske til de nuværende konsulenter. Prisliste er under udarbejdelse. Vi håber naturligvis på, at mange af Jer – opdrættere som ægproducenter – fortsætter med projektet i en eller anden form.

Forfatter: Charlotte Frantzen Bjerg, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

Sidst bekræftet: 26-05-2011 Oprettet: 26-05-2011 Revideret: 26-05-2011

Forfatter

Fjerkræ
Charlotte Frantzen Bjerg