Af samme forfatter
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mølle mv.
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Vejledningen er et supplement til vejledningen fra Landbrugsstyrelsen.
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30. oktober; Opdateringer fra alarmmodellerne m.m
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort introduktion af SEGES 2020 ansøgninger til Fjerkræafgiftsfonden, Fransk perspektiv på klima og fjerkræ.
Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernæring
Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter der vil deltage i projektet, ..mm.
Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge brystbensfrakturer og hasesvidninger, nyt om lovpligtig kursus om hold af slagtekyllinger.
FjerkræNyt er hermed klar til dig. Du får nyt fra Alarmmodellerne, Digitale staldtavler, Tips om beplantning i udearealer og Anvendelse af insektmel som foder til slagtekyllinger.
Læs om faglige nyheder og kurser
Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle.
Økologiske hønsegårde skal se godt ud og være attraktive for dyrene. Der skal tages hensyn til hygiejne, risiko for smitteoverførsel og minimering af miljøeffekter. I kataloget anvises løsninger på, hvordan fjerkræets udearealer kan forbedres.
Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle således, at fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i hans flok, samt også hvad han kan/skal gøre for at stoppe eller minimere fjerpilningen.
Her kan du læse om projektet