Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-03-2015

FarmTest 

Oprettet: 05-03-2002

Betydningen af mørkeperioder for slagtekyllingers produktivitet og velfærd

Betydningen af mørkeperioder for slagtekyllingers produktivitet og velfærd
- Afsluttet FarmTest

 

Sammendrag

I løbet af 2000 har der været diskussion om, et lysprogram med op til 8 timers mørke pr. døgn kunne forbedre slagtekyllingernes velfærd - set ud fra en helheds­betragtning. Landskontoret for Fjerkrærådgivning har derfor i praksis afprøvet tre lysprogrammer med hhv. 2, 4 og fra 8 til 3 timers mørke pr. døgn. Formålet var primært at sammenlig­ne lysprogrammernes betydning for slagtekyllingernes evne til at gå samt for trædepudernes sundhed.

Afprøvningen viste, at andelen af de undersøgte kyllinger, der fik gangkarakteren 3, ikke var forskellig for de tre lysprogrammer. Det samme gjaldt antallet af kyllinger med gangkarakter 4 og 5. Lysprogrammet med 8-3 timers mørke pr. døgn medførte derimod en signifikant stigning i andelen af kyllinger med gangkarakteren 0 i forhold til lyspro­grammet med 2 timers mørke. Der blev ikke fundet nogen effekt af 8-3 timers mørke på antallet af kyllinger, der i løbet af vækstperioden blev aflivet pga. benproblemer og gangbesvær - tværtimod.

Andelen af kyllinger med trædepudesvidninger voksede i takt med, at mørkeperioden blev længere. Lysprogrammet med 8-3 timers mørke medførte således en signifikant stigning i forekomsten af middelsvære trædepudesvidninger og en fordobling i frekvensen af kyllinger med den alvorligste form for trædepudesvidning. Lysprogrammet med 8-3 timers mørke medførte desuden en stigning i summen af kyllingernes trædepude­karakterer.

Da kyllingerne skulle indfanges, vurderede fangeholdenes formænd, at kyllingerne udvi­ste en adfærd, som vanskeliggjorde indfangningen, når de var opdrættet ved lysprogrammer med mere end 2 timers mørke pr. døgn.

Kassationsprocenten var næsten signifikant (p=0,08) højere hos de kyllinger, der blev opdrættet med 8-3 timers mørke pr. døgn, sammenlignet med 2 timers mørke. Årsagen hertil var en stigning i antallet af kyllinger, der blev kasseret pga. hudskader. Kyllingernes dødelighed varierede ikke mellem de tre lysprogrammer. Der blev heller ikke fundet nogen signifikant forskel på kyllingernes vægt og foderforbrug som følge af lysprogrammerne.

Samlet set medførte et lysprogram med 8-3 timers mørke ingen forbedringer af kyllingernes velfærd i forhold til 2 og 4 timers mørke pr. døgn - tværtimod medførte 8-3 timers mørke:

  • Flere kyllinger med trædepudesvidninger.

  • Flere kasserede kyllinger ved slagtning.

  • Ingen ændring i forekomsten af benproblemer og gangbesvær.

Landskontoret for Fjerkrærådgivning vil i en kommende Farmtest undersøge effekten af 2x3 og 2x2 timers mørke pr. døgn på kyllingernes velfærd og produktivitet.

Forfatter
Jette Søholm Petersen, Landskontoret for Fjerkrærådgivning

Rapporten koster 35 kr. plus moms og forsendelse og kan købes ved henvendelse til Jette Søholm Petersen på tlf.: 8740 5381.

Siden er sidst redigeret den 15. oktober 2001.

Sidst bekræftet: 05-03-2002 Oprettet: 05-03-2002 Revideret: 05-03-2002

Forfatter

Økologi
Chefkonsulent, Fjerkræ

Jette Søholm Petersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

FjerkræNyt nr. 1 - januar - 2020
Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farv...
06.02.20
Fjerkræ Nyt nr. 9 december 2019
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mø...
06.12.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
FjerkræNyt nr. 7 - september 2019
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30...
30.09.19
FjerkræNyt nr.6 - august 2019
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort...
27.08.19