Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-09-2014

  

Oprettet: 19-09-2011
Revideret: 14-08-2012

Liste med de samlede boksforsøg

Her finder du samtlige boksforsøgsrapporter vedr. konventionel slagtefjerkræ.

Boksforsøg nr. 124

Betydningen af starttidspunkt for tilsætning af hvede på slagtekyllingers produktionsresultater 

Boksforsøg nr. 123

Tilsætning af elektrolytter til drikkevandet i slutningen af produktionsperioden

Opsamlingsrapport for Boksforsøg nr. 118-122

Boksforsøg med afprøvning af forskellige typer drikkenipler, antal vandstrenge og vandtryksprogrammer

Boksforsøg nr. 122

Betydningen af antal drikkenipler og vandprogram for kyllingernes produktionsresultater

Boksforsøg nr. 121

Betydningen af antal drikkenipler for kyllingernes produktiosnresultater

Boksforsøg nr. 120

Afprøvning af drikkenipler - del 3.

Boksforsøg nr. 119

Afprøvning af drikkenipler - del 2.

Boksforsøg nr. 118

Afprøvning af drikkenipler - del 1.

Boksforsøg nr. 117

Effekten af måltidsfodring og restriktiv fodring 2011

Boksforsøg nr. 116

Undersøgelse af om kyllingerne påvirkes af at blive sprayet med vand som daggamle kyllinger (simulering af vaccination)

Boksforsøg nr. 115

Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse

Boksforsøg nr. 114

Tilsætning af varme i den første leveuge - afprøvet på kyllinger af afstamningen Ross 708

Boksforsøg nr. 113

Afprøvning af hel vårbyg som erstatning for hel hvede til slagtekyllinger

Boksforsøg nr. 112

Effekten af vegetabilsk startfoder

Boksforsøg nr. 111

Linieafprøvning 4 - Afprøvning af ny hanelinie til Ross 308

Boksforsøg nr. 110

Reduktion i antallet af drikkenipler til slagtekyllinger ved høj belægning

Boksforsøg nr. 109

Afprøvning af hel triticale som erstatning for hel hvede til slagtekyllinger

Boksforsøg nr. 108

Linieafprøvning 3

Boksforsøg nr. 107

Afprøvning af hel havre og triticale til Ross 308 slagtekyllinger. 2009.

Boksforsøg nr. 105 og 106

Sammenligning af drikkenipler og vandprogrammer. 2009.

Boksforsøg nr. 104

Afprøvning af konceptfoder og standardfoder, samt konceptfoder med høj hvedeandel. 2008

Boksforsøg nr. 103

Effect of Hy-D and vitamin D in starter- and grower-feed to broiler chickens. 2008.

Boksforsøg nr. 102

Linieafprøvning 2. Afprøvning af slagtekyllingelinierne Ross 308 og Ross 708. 2008

Boksforsøg nr. 101

Sammenligning af drikkenipler (3). Afprøvning af fire nipler: Corti Stempel (drejet model), Big Dutchman (top nipple orange), Ziggity og Lubing “snap”. 2008

Boksforsøg nr. 100

Sammenligning af drikkenipler (2). Afprøvning af fire nipler: Corti Stempel (drejet model), Corti Stempel (dobbelt-stanset model), Impex 10025-2 og Impex 0012. 2008

Boksforsøg nr. 99

Linieafprøvning. Afprøvning af slagtekyllingelinierne Ross 308, Ross 708 og Hubbard Flex i hhv. boksforsøg og storskala. 2008

Boksforsøg nr. 98

Sammenligning af drikkenipler. Afprøvning af fire nipler: Corti Stempel (drejet model), Corti Stempel (stanset model), Impex 80 samt Lubing 4077. 2007

Boksforsøg nr. 97

Reduktion af fosfor i hurtigt voksende slagtekyllingers slutfoder. Afprøvning af hhv. normal, reduceret og ingen tilsætning af monocalciumfosfat i fabriksfremstillet slutfoder.

Boksforsøg nr. 96

Afprøvning af halm, spåner og spagnum i forsøgsbokse med slagtekyllinger. 2007

Boksforsøg nr. 95

Reduktion af fosfor i slagtekyllingefoder optimeret til høj vækst. Afprøvning af hhv. normal, reduceret og ingen tilsætning af monocalciumfosfat i fabriksfremstillet færdigfoder. 2007

Boksforsøg nr. 94

Betydning af hvedetype og strøelsestype. Afprøvning af vårhvede kontra vinterhvede samt af tørvestrøelse kontra træspåner. 2007

Boksforsøg nr. 93

Er slagtekyllingefoderet optimeret til en hvedetilsætning på 20 %?. 2006.

Boksforsøg nr. 92

Vandtrykkets betydning for slagtekyllingers trædepudekvalitet og produktivitet. 2006

Boksforsøg nr. 90 og 91

Sammenligning af foderleverandørerne: Brdr. Ewers, ØA, DLG og SAB samt PPH, DLG og Aarhusegnens Andel

Boksforsøg nr. 89

Anvendelse af vinterhvede og vårhvede til kønssorterede slagtekyllinger

Boksforsøg nr. 88

Hvedefortynding påvirker kyllingernes produktionsresultater og slagtekvalitet

Boksforsøg nr. 87

Betydning af smuldret foder for slagtekyllingers vækst. 2005

Boksforsøg nr. 86

Sammenligning af foderblandinger fra DLG, ØA, SAB og PPH. 2005

Boksforsøg nr. 85

Sammenligning af foderblandinger fra Aarhusegnenes Andel, Getreide, Brdr. Ewers og DLG. 2005

Boksforsøg nr. 84

Restriktiv og forsinket fodring af daggamle kyllinger mindsker slagtevægten. 2005

Boksforsøg nr. 83

Sammenligning af drikkeventilerne Corti Stempel, Ziggity, Corti Kugle, og LifeLine. 2004

Boksforsøg nr. 82

Sammenligning af drikkeventilerne Corti Stempel, Val, Corti Kugle, og LifeLine. 2004

Boksforsøg nr. 81

Sammenligning af drikkeventilerne Corti Stempel, Val, Corti Kugle, og Ziggity. 2004

Boksforsøg nr. 80

Sammenligning af slagtekyllingefoder fra DLG, Brdr. Ewers og Getreide. 2004

Boksforsøg nr. 79

Sammenligning af slagtekyllingefoder fra Getreide, Raiffeisen, DLG og PPH. 2004

Boksforsøg nr. 78

Afprøvning af målvægtstrategier.

Boksforsøg nr. 77

Sammenhæng mellem vandtryk og trædepudekvalitet. 2003/2004.

Boksforsøg nr. 76

Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. 2003

Boksforsøg nr. 75

Sammenhæng mellem vandtryk og trædepudekvalitet. 2003

Boksforsøg nr. 74

Udvikling af trædepudevenligt startfoder. 2003

Boksforsøg nr. 72 og 73

Sammenligning af 2+3 fodertyper til slagtekyllinger. 2003

Boksforsøg nr. 71

Sammenligning af foderblandinger fra tyske og danske foderleverandører. 2003

Boksforsøg nr. 70

Anvendelse af rapshalm, hør-skætterester, spåner og hvedehalm som strøelse til slagtekyllinger. 2003

Boksforsøg nr. 68 og 69

Betydning af forskellige foderblandinger og strøelsestyper for slagtekyllingers produktionsresultater og trædepudesundhed. 2002.

Boksforsøg nr. 66 og 67

Sammenligning af Ross 208 og 308 slagtekyllinger opdrættet med halm eller spåner som strøelse. 2002.

Boksforsøg nr. 65

Trædepudesundhed i relation til hvedestruktur og hvedeprogram. 2002.

Boksforsøg nr. 64

Sammenligning af tysk foder fra GETREIDE med dansk foder fra DLG, KFK og SAB. 2002

Boksforsøg nr. 63

Sammenligning af foder fra Getreide samt Broico, ØA og PPH

Boksforsøg nr. 62

Sammenligning af foder fra Getreide samt DLG og KFK

Boksforsøg nr. 61

Forsøg med mertilsætning af hel hvede ved benyttelse af et koncentrat, knækning af hveden samt tilsætning af B-vitaminet: Biotin. 2001.

Boksforsøg nr. 60

Forsøg med mertilsætning af hel hvede ved benyttelse af et koncentrat samt knækning af hel hvede. 2001.

Boksforsøg nr. 59

Forsøg med hel og knækket hvede benyttet sammen med et stærkere og et svagere hvedeprogram. 2001.

Boksforsøg nr. 58

Sammenligning mellem foderet fra fire foderstoffirmaer, III: KFK, DLG, PPH og Broico. 2001.

Boksforsøg nr. 57

Sammenligning mellem foderet fra fire foderstoffirmaer, II: KFK, DLG, ØA-Fyn og Broico. 2001.

Boksforsøg nr. 56

Sammenligning mellem foderet fra fire foderstoffirmaer: KFK, DLG, ØA-Fyn og Broico. 2000.

Boksforsøg nr. 55

Forsøg uden hvedetilsætning, med normal og forøget hvedetilsætning til belysning af indflydelsen på gangkaraktererne. 2000.

Boksforsøg nr. 54

Måltidsfodring contra normal fodring med benundersøgelser udført ved henholdsvis 35 og 38 dage. 2000.

Boksforsøg nr. 53

Måltidsfodring contra normal fodertildeling ved benyttelse af daggamle kyllinger fra unge høns (ny hanelinie) og ældre høns (Ross 208). 2000.

Boksforsøg nr. 52

Måltidsfodring contra normal fodertildeling udført med og uden tilsætning af hel hvede. VI. 2000.

Boksforsøg nr. 51

Måltidsfodring contra normal fodertildeling udført med høner og haner adskilt. V. 2000.

Boksforsøg nr. 50

Måtidsfodring contra normal fodertildeling ved benyttelse af avlsmærkerne Ross og Cobb, IV. 2000.

Boksforsøg nr. 49

Måtidsfodring contra normal fodertildeling ved benyttelse af avlsmærkerne Ross og Cobb, III. 1999.

Boksforsøg nr. 48

Måtidsfodring contra normal fodertildeling ved benyttelse af kyllinger fra yngre og ældre høns, II. 1999.

Boksforsøg nr. 47

Måtidsfodring contra normal fodertildeling ved benyttelse af kyllinger fra yngre og ældre høns. 1999.

Boksforsøg nr. 46

Sammenligning mellem foder fra DLG, KFK, Emmelev Mølle og FAF. 1999.

Boksforsøg nr. 45

Sammenligning mellem foder fra DLG, KFK, Broico og FAF. 1999.

Boksforsøg nr. 44

Forsøg med tre forskellige tilsætningsstoffer indeholdende oligosakkarider med fruktose som basiskulhydrat. 1998.

Boksforsøg nr. 43

Forsøg med slagtekyllinger af yngre og ældre forældrehøns af avlsmærkerne Ross og Cobb, II. 1998

Boksforsøg nr. 42

Forsøg med slagtekyllinger af yngre og ældre forældrehøns af avlsmærkerne Ross og Cobb. 1998.

Boksforsøg nr. 41

Forsøg med tilsætning af ZooLac, Bio-Mos og Bio-Pro, II. 1998.

Boksforsøg nr. 40

Forsøg med tilsætning af ZooLac, Bio-Mos og Bio-Pro. 1998.

Boksforsøg nr. 39

Forsøg med forøget hvedetilsætning og benyttelse af koncentrater. II 1998.

Boksforsøg nr. 38

Forsøg med sangrovit og virginiamycin.1998

Boksforsøg nr. 37

Sammenligning mellem foder fra DLG, Broico, Emmelev Mølle og KFK, 1997

Boksforsøg nr. 36

Forsøg med forøget hvedetilsætning og benyttelse af koncentrater. 1997

Boksforsøg nr. 35

Forsøg med tilsætning af glycin, tilsætning af betain og tilsætning af betain med reduktion af methionin.1997

Boksforsøg nr. 34

Forsøg med kødbenmel og blodmel samt med tilsætning af betain som glycin og methioninkilde. 1997.

Boksforsøg nr. 33

Sammenligning mellem foderet fra Broico, DLG, Emmelev Mølle og SAB

Boksforsøg nr. 32

Sammenligning mellem virkning af fodret fra 4 foderstoffirmaer, II: DLG, Broico, KOF og FAF. 1997

Boksforsøg nr. 31

Sammenligning mellem virkning af fodret fra 4 foderstoffirmaer: DLG, Broico, Emmelev Mølle og SAB. 1997

Boksforsøg nr. 30

Forsøg med Alimet og med krystallisk DL-Methionin med Bio Green og med tilsætning af majsglutenmel. 1997

Boksforsøg nr. 29

Forsøg med sangrovit, titan-kobber-ascorbat samt med tilsætning af glycin. 1996.

Boksforsøg nr. 28

Forsøg med foder med og uden kødbenmel, med tilsætning af 2 % fiskemel og med tilsætning af 0,2 % glycin. 1996.

Boksforsøg nr. 27

Forsøg med foder med og uden tilsætning af kødbenmel, med reduceret saltindhold og med reduceret fosforindhold. 1996.

Boksforsøg nr. 26

Forsøg med forskellige energiniveauer i foderblandingerne. 1996

Boksforsøg nr. 25

Forsøg med vækstfremmere og andre tilsætningsstoffer. IV. 1996.

Boksforsøg nr. 24

Forsøg med vækstfremmere og andre tilsætningsstoffer. III. 1996

Boksforsøg nr. 23

Forsøg med vækstfremmere og tilsætningsstoffer. II. 1996.

Boksforsøg nr. 22

Forsøg med vækstfremmere. I. 1995.

Boksforsøg nr. 21

Forsøg med anvendelse af enzymtilsætning. IV. 1995.

Boksforsøg nr. 20

Forsøg med fodertildeling i 16 timer henholdsvis med normal og nedsat energiindhold samt med undersøgelse af virkningen af aromastoffet crinarome. 1995.

Boksforsøg nr. 19

Forsøg med nedsat og normalt energiindhold i foderblandingerne med enzymtilsætning henholdsvis indtil 21 dage og indtil 34 dage. 1995.

Boksforsøg nr. 18

Forsøg med ændret hvedeprogram og med benyttelse af fastedage samt anvendelse af en blanding med nedsat energiindhold. 1995.

Boksforsøg nr. 17

Forsøg med og uden enzymtilsætning henholdsvis med og uden tilsætning af hel hvede. 1995.

Boksforsøg nr. 16

Forsøg med anvendelse af foder fremstillet efter formaling på rollermølle. II. 1995

Boksforsøg nr. 15

Forsøg med anvendelse af foder fremstillet på rollermølle. 1994.

Boksforsøg nr. 14

Forsøg med anvendelse af enzymtilsætning. III. 1994

Boksforsøg nr. 13

Forsøg med anvendelse af varierende protein- og energiindhold i foderet

Boksforsøg nr. 12

Forsøg med anvendelse af forskellige fosfor- og calciumkilder samt med anvendelse af ,,valset” og derefter pelleteret foder

Boksforsøg nr. 11

Forsøg med anvendelse af enzymtilsætning. II.

Boksforsøg nr. 10

Forsøg med to formalingsgrader anvendt til blandinger med varierende indhold af rapsfrø

Boksforsøg nr. 9

Forsøg med anvendelse af enzymtilsætning

Boksforsøg nr. 8

Forsøg med to formalingsgrader anvendt til den normale foderblanding samt en blanding med forøget ærteindhold

Boksforsøg nr. 7

Forsøg med hveden indmalet i blandingen uden tilsætning af hel hvede samt forsøg med alternativ fedttilsætning

Boksforsøg nr. 6

Forsøg med 1. forøget ærteindhold, 2. forøget hvedeindhold i foderblandingen uden tilsætning af hel hvede, og 3. normal fodring uden tilsætning af hel hvede

 

Boksforsøg nr. 5

Nedsat fedt- og energiindhold i foderet (delforsøg)

 

Boksforsøg nr. 4

Fodringsstrategi 4

Boksforsøg nr. 3

Fodringsstrategi 3 - Varierende mængder rapsfrø 

Sidst bekræftet: 04-09-2013 Oprettet: 19-09-2011 Revideret: 14-08-2012

Forfatter

Fjerkræ