Feedback Form

  

Oprettet: 10-12-2014

Eksport af sæd til EU-lande

Eksport af sæd til EU-lande

Reguleringen af eksport af sæd til EU-lande er nu ændret (Gennemførelsesforordning, EU nr. 846/2014). 

Ændringerne er kommet i stand på initiativ fra World Breeding Federation for Sport Horses efter input fra danske hingsteholdere.

Tidligere har der været krav om løbende tilsyn af hingstestationens dyrlæge, men det er nu besluttet, at tilsyn af stationsdyrlægen, kun er et krav i perioder, hvor der foregår aktiviteter på sædopsamlingsstationen.

Desuden er reglerne er lempet for hingste, der permanent opholder sig på en ”EU-godkendt hingstestation”. De obligatoriske prøver (infektiøs anæmi, EAV og CEM) skal nu kun tages én gang årligt, også selv om hingsten senere i sæsonen tappes med henblik på fremstilling af frostsæd.

For hingste, der lejlighedsvis forlader hingstestationen, f.eks. for at starte i konkurrence, er regelsættet ikke lempet. For hingste, der kommer udefra, og på en ”EU-godkendt station” skal tappes til frostsæd, er der heller ikke ændret på det hidtidige regelsæt.

Området vil igen til efteråret komme på dagsordenen på møde i EU, hvor branchens indspil naturligvis stadig vil være enklere regler og procedurer.

 

Sidst bekræftet: 10-12-2014 Oprettet: 10-12-2014 Revideret: 10-12-2014

Forfatter

Heste
Chef, Heste

Jørgen Kold

Heste