Diverse abonnement - heste 

Oprettet: 31-01-2002

Visualisering

Afstamning


Ved køb af en hest bør afstamningen altid vurderes nøje. Afstamningskravene er for de fleste avlsforbund grundlæggende for kåringsmulighederne.

Hvis der er mangler i afstamningen begrænser eller umuliggør det i mange tilfælde kåringsmulighederne.

Afstamningen fortæller også noget om hvad man kan forvente sig af det unge dyr, i form af forældrenes kvaliteter og resultater

Opdeling af stambogens hovedafsnit og bilag

Reglerne for stambogsføring i Danmark følger gældende regler vedtaget af de enkelte avlsforbund, samt Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 5. juli 1999.

Landsudvalget for Heste's generelle regelsæt for stambogsføring, Rapport nr. 1/2011 Kapitel 2:

§ 1

 

 

Stambogen

SEGES, Hestes database indeholder stambøgerne for hvert enkelt avlsforbund og øvrige registrerede heste.

§ 2

 

Opdeling af stambogen

Stambogen er for hvert avlsforbund opdelt i et hovedafsnit og evt. et bilag til hovedafsnittet (forregister). Desuden er der et særligt afsnit for registrerede heste, som ikke er tilknyttet et bestemt avlsforbund. Det enkelte avlsforbund afgør selv, om der skal oprettes bilag.

 

§ 3 Betingelser for at indføre heste i et avlsforbunds hovedafsnit

Hesten skal være registreret af en officielt anerkendt stambogsførende organisation jvf. reglerne herfor. Desuden skal hestens forældre, bedsteforældre og oldeforældre opfylde en af følgende betingelser:

a) Være indført i avlsforbundets hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet.

b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning.

c) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et tilsvarende officielt anerkendt udenlandsk avlsforbund.

 

§ 4 Opdeling af stambogens hovedafsnit

Hovedafsnittet kan jf. avlsforbundenes egne regler være opdelt i flere afdelinger/klasser.

Stk. 2. I avlsforbundets regler er anført om der kræves 3 eller flere led i stamtavlen, for at hingsteafkom kan indføres i hovedafsnittet.
F3 hopper avler hoppeafkom i hovedafsnittet jf. § 5

Stk. 3. Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer. Avlsforbund kan i egne regler stille særlige krav til et led med hensyn til kåring, afprøvning m.m.

§ 5 Bilag til et avlsforbunds hovedafsnit (forregister)

Et avlsforbund kan oprette et bilag til hovedafsnittet.

Stk. 2 Bilaget omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit jvf. § 3. For at kunne optages i et af bilagets afdelinger skal hoppen være bedømt af avlsforbundet.

Stk. 3 Bilaget opdeles i tre afdelinger: F1, F2 og F3, svarende til antal anerkendte generationer.

3.1 I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet men uden anerkendt afstamning. Det enkelte avlsforbund kan dog stille krav om, at faderen til hopper, der optages i F1, skal opfylde betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og være godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund

3.2
I F2 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet, og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelser­ne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F1.

3.3
I F3 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet og med en afstamning hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F2.

 

Se i øvrigt Landsudvalget for Heste's generelle regler for stambogsføring og det enkelte avlsretningers "regler og vedtægter".

Landsudvalget for Heste's generelle regelsæt for stambogsføring

Retur til hovedside

Afstamning
Afstamning
Vurdering som individ
Vurdering
som individ
Sundhed
Sundhed
Frugtbarhed
Frugtbarhed
Uddannelse og præstationer
Uddannelse
præstationer
Handelsundersøgelse
Handels-
undersøgelse
Prisfastsættelse
Prisfast-
sættelse
Stambogsføring/avlsværdiberegning
Stambogsføring/
avlsværdi-
beregning

 

Sidst bekræftet: 01-03-2002 Oprettet: 31-01-2002 Revideret: 31-01-2002

Forfatter

Heste