Feedback Form

Diverse Landskontoret for Heste 

Oprettet: 01-05-2002

Avlshopperne skal have de bedste græsmarker

Avlshopperne skal have de bedste græsmarker

Af Landskonsulent Eric Clausen

God græsning er langt det bedste hestefoder og på nuværende tidspunkt græsser langt de fleste heste forhåbentlig på en frodig græsmark. For at opnå en god udnyttelse skal marken passes hele græsningsperioden.

Stor vækst i maj/juni
Når græsvæksten er på sit højeste, sidst i maj/ begyndelsen af juni, vil 1,0 Ha velpasset græsmark have en produktion på op til 60-70 Fe/dagligt, hvilket er nok til at dække foderbehovet til 5-6 varmblodshopper med føl. Allerede i juli måned er græsmarkens vækst dog blevet reduceret til ca. det halve.
Skal der være tilstrækkeligt med græs til at dække hesteflokkens behov, bør mellem 1/2 og 2/3 af marken reserveres til slæt i juni måned. Genvæksten efter slæt og nye udlæg kan så inddrages til afgræsning i løbet af sommer og efterår.

Avlshopperne skal have de bedste græsmarker
Avlshopperne har det største foderbehov og kræver gode græsmarker, hvis de udelukkende via græsset skal have dækket deres næringsbehov.
Ungheste har brug for store marker, gerne i kuperet terræn med god græsning. Bedst er det at opdele unghestene i grupper efter alder: 1-års, 2-års og 3-års hver for sig, da de har forskellige behov for foder og for bevægelse.
Ældre heste og ponyer, som har et lavt foderbehov, kan med fordel holdes på en græsmark, hvor de skal "arbejde" lidt for føden. Gerne er ældre græsmarker, hvor indholdet af kulturgræsser ikke er så højt længere.


Undgå overgræsning
For at have tilstrækkeligt med græs, kan der som tommelfingerregel regnes med, at det er nødvendigt med et areal på ca 0,5 Ha/ hest alene til afgræsning. Mange græsmarker, der bliver afgræsset af heste, giver dog alt for lave udbytter, fordi de bliver dødbidt.
Ved dødbidning bliver græsplanterne hele tiden bidt af, og til sidst er plantens lager af energireserver opbrugt. De færreste kulturgræsser kan tåle en sådan behandling og må vige pladsen for 1 årig rapgræs og andet ukrudt. For at undgå dødbidning er det nødvendigt at opdele græsmarken i mindre afdelinger, som kan blive henholdsvis afgræsset og få hvile på skift. Dette kan gøres hurtigt og billigt med midlertidige indhegninger. I stigende omfang anvendes græsplanternes højde som et styringsredskab. En græshøjde på 10-12 cm er passende inden en ny fold afgræsses, og hestene bør ikke bide græsset ned til under 5-6 cm. Efter afgræsning bør marken have hvile til genvækst i ca. 3 uger.

Afpudsning
Afpuds græsset når det bliver for højt. Græsset bør ikke have lov at blive længere end 12-15 cm, for så vil det begynde at udvikle frøstande. Det gælder om at opretholde en høj andel af blade og undgå stængeldannelse. Er belægningsgraden på marken ikke høj nok til at holde græsserne nede på under 12-15 cm bør marken pudses af, så der kommer en ny tilvækst af bladmasse.

Sidst bekræftet: 01-05-2002 Oprettet: 01-05-2002 Revideret: 01-05-2002

Forfatter

Heste
Afdelingskoordinator

Tine Landbo

Heste


Af samme forfatter

Hestekongres 2019
Hestekongressen 2019 finder sted lørdag d. 26. januar 2019 på Hotel Comwell, Kolding. Alle er velkommen. Se programmet her.
18.12.18
Kalender 2019
Her ses alle arrangementer og mærkepladser for 2019. Husk siden bliver jævnligt opdateret.
13.12.18
Uddannede inseminører 2018
Liste over uddannede inseminører 2018
30.04.18
Prisliste 2018 - Heste
Priser vedrørende stambogsføring på SEGES Heste 2018
13.04.18