Oprettet: 16-08-2018

Tørkeramte græsarealer skal i gang igen

Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandmangel.

Af landskonsulent Eric Clausen

Efter den seneste tids regn er græsmarkerne nu så småt ved at komme i gang igen. Rigtig håndteret kan græsmarkerne nå at indhente en del af den manglende produktion i løbet af eftersommeren.

Græs og kløvergræs har kompensatorisk vækst, hvilket betyder, at hvis vækstforholdene i en periode begrænses f.eks. pga. tørke kan græsmarksplanterne på et senere tidspunkt, når begrænsningerne ophører, kompensere for den manglende vækst og indhente en del af det forsømte.

Afpuds marken
For at få gang i græsmarken igen skal arealet være veltrimmet dvs. uden græs med gennemskredet frøstængler og uden kløver med stængler og blomster. Marken bør derfor afpudses med en brakpudser eller en skårlægger, hvor der efterlades en stub på 5-7 cm.

Undgå dødbidning
Efter afpudsningen bør marken have fred, så der kan komme gang i genvæksten. For at undgå at hestene dødbider marken, kan det være nødvendigt at samle dyrene på en fold, som alligevel skal lægges om og her give supplerende tilskud af hø eller andet stråfoder, mens de øvrige marker kommer i gang igen.

Check udlægget!
Mange steder lyder meldingerne på, at udlægget er helt væk eller står meget dårligt.

Den meget sol og varme har været hård ved de små græsplanter.

Gode velpassede udlægsmarker er en forudsætning for, at have gode saftige 1 års kløvergræsmarker til næste forår.

Er der kun mindre afgrænsede områder, hvor udlægget ikke er godt nok, kan man forsøge at reparere græsmarken ved isåning af nyt græs oven i den tynde bestand. Denne metode kræver dog rigeligt med nedbør eller vanding for at give et godt resultat. Er jorden derimod ikke tilstrækkelig fugtig bør isåning ikke forsøges, da resultatet sjældent bliver tilfredsstillende.

Er udlægget helt væk, eller væk på store områder i marken, kan der endnu nås at så nyt udlæg i ren bestand, som kan overvintre og give et godt slæt til næste forår. En forudsætning for at pløje marken op og så nyt udlæg er, at der minimum er faldet 30 mm regne så pløjelaget er blevet ordentlig gennem fugtet. Anbefalede udsæds mængder græsfrø er ca. 26 kg/ha.

 

Sidst bekræftet: 16-08-2018 Oprettet: 16-08-2018 Revideret: 16-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18