Feedback Form

Af samme forfatter
I én af de aktuelle besætninger på Fyn med kendt smitte, er en ny positiv prøve konstateret. Den positive prøve viser smitteudskillelse mere end 21 dage efter sidste syge hest blev raskmeldt.
Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves.
I forbindelse med vedtagelse af ændring af Lov om Hold af Heste i februar 2017 har SEGES Heste udarbejdet en guide, der skitserer lovgivningen samt indeholder hjælp til fortolkning.
Den længe ventede revision af Hesteloven er nu kommet et stort skridt videre.
Forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet om mere fornuftige regler for boksstørrelse, loftshøjde, lysindfald og luftkvalitet betyder, at mange rideklubber, stutterier og hestepensioner får mulighed for at fortsætte, også efter 2020.
SEGES oplever at flere hestefolk er i tvivl om kravene ved udførsel af heste. Det følgende skal derfor skitsere, hvad der kræves i forbindelse med at heste udføres fra Danmark.
I lov om Hold af Heste er der flere områder, der indføres over tid, for de hestebedrifter, der var etableret før 1. juli 2007. Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
I lov om Hold af Heste er der flere områder, der indføres over tid, for de hestebedrifter, der var etableret før 1. juli 2007. Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
Domstole har nedsat bødestørrelser, når der er tale om overtrædelser af ordensmæssig og administrativkarakter og ingen heste har lidt ulempe.
Når heste transporteres i økonomisk virke, skal transportøren have bestået et kursus i hestetransport.
Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark
Uddannelse af transportører af gods
Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.
Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.
Registrering af udenlandske heste i forbindelse med konkurrenceregistrering hos Dansk Ride Forbund
Registrering af hest med pas ikke udstedt af SEGES i forbindelse med konkurrenceregistrering hos Dansk Ride Forbund