Heste 

Oprettet: 31-05-2006

Nyt hold heste på græs

Nyt hold heste på sommergræs i Mols Bjerge

Vinteren har været lang for de islandske heste der fungerer som naturplejere i Mols Bjerge.

I vinterperioden har hestene opholdt sig i deres vinterfolde. 1 års hingsteplagene ud til en mindre asfaltvej i Bogens (8 ha), delvist bevokset med lægivende skov og de ældre hingste i en storfold midt ude i bjergene (Tyvelhøj ca. 20 ha).

Hestene er blevet fodret med wraphø efter ædelyst samt lidt vitaminer og mineraler. De mindste hingsteplage har ydermere fået noget kraftfoder.

I perioder, hvor vandforsyningen har været frossen, har opsynsmanden Oskar Paulrud måtte køre vand ud til foldene med en tank monteret på ladet af en Land Rover. De 15 større hingste drak hver ca. 20 l vand dagligt.

Selvom de ældre hingste (15 stk.) har gået på en stor vinterfold, er folden bidt godt ned.

Vinterfolden er bidt godt ned

Lyngen er mange steder helt nedgnavet. Tilsvarende viser den træagtige vegetation bestående af egekrat, slåen, gyvel, ask og bævreasp også tydelige tegn på kraftig nedbidning. Blåbærplanterne æde hestene tilsyneladende også gerne nogen af i vinterperioden.

I vinterens løb har hestene også bidt godt i krattet

Skovens folk har samtidig skovet kraftigt i bevoksningerne med fyr, krat og gyvel i den store hingstefold. Der er nu i alt 17 større hingste, og gruppen er delt i to. Den ene gruppe på 7 hingste afgræsser naboarealerne og forventes derefter at kunne blive lukket tilbage på den store fold efter, at denne har fået en tiltrængt hvile. Den anden gruppe på 10 hingste, afgræsser et cirka 10 ha stort areal en kilometer vestpå.

Hestenes vækst er blevet fulgt vinteren over ved registrering af stangmål, gjordmål samt bedømmelse af huldet. For de ældre hingstes vedkommende (2 og 3 års) viser målene som forventet, at de fleste af hingstene i løbet af vinteren har tabt sig 20- 25 kg, hvilket i øvrigt må anses for såvel ønskeligt som naturligt. Mange af de ældre hingste har dog knap nok sat vinterpels på trods af den "kolde" periode.

Den 4. maj blev de små hingste (1 år) beskåret, indgivet ormekur samt målt og huldvurderet.
I forhold til målingerne d. 22.12.2005 viser resultaterne, at de i gennemsnit har vokset 10 cm i stangmål og tabt sig ca. 15 kg i vægt. Alle 1 års hestene er gået ca. 2 huldpoint tilbage, hvilket også er naturligt. Disse 1 års hingste er ved at tabe vinterpelsen og så småt ved at ligne små udgaver af de voksne, mere end de lodne føl vi har set hele vinteren.

1-års hingstene beskæres

Efter målingerne lukkes de små hingste på en af sommerfoldene. Foldskiftet foregår helt udramatisk ved at plagene vandrer gennem det åbne led fra vinterfolden og ind til sommerfolden. Forinden er indhegningen gået igennem, pæle skiftet og tråden strammet op.


Endelig på sommerfold

Sidst bekræftet: 31-05-2006 Oprettet: 31-05-2006 Revideret: 31-05-2006

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18
Tørkeramte græsarealer skal i gang igen
Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandman...
16.08.18