Diverse Landskontoret for Heste 

Oprettet: 27-10-2005

Udkast til afgræsningsaftale

Udkast til " Afgræsningsaftale"

Mellem _______________________________________ (foldansvarlig/opsynsmand) og

_____________________________________________ (hesteejer) aftales det, at hesten

_____________________________________________ (navn)

Køn ______________________ reg.nr. __________________________

Signalement ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Chip nr. ___________________________ sættes på græs fra d. _________ til d. __________

Aftalen kan opsiges med ________________ måneders/opsigelse regnet fra et månedsskifte.

Hesteejeren betaler _________________ kr./ måned heraf udgør moms ______

i perioden _____________________

Hesteejeren betaler _________________ kr./måned heraf udgør moms _______

i perioden _____________________

Beløbet betales månedsvis forud/bagud. Beløbet betales kvartalsvis forud/bagud.

Vand . Opsynsmanden er ansvarlig for at hesten har adgang til godt drikkevand.

Græssets mængde og kvalitet . Græsningen består af kulturgræs/magert naturgræs.

I tilfælde af utilstrækkeligt med græs skal hesteejeren informeres herom, og hesteejeren har ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning. Eventuelt forudbetalt leje skal da betales tilbage.

Opsynsmanden sørger for at begrænse en eventuel forekomst af giftige planter på arealet.

Hegn . Opsynsmanden sørger for at arealerne er forsvarligt hegnet og at hegnet er i god stand.

Græsningsarealet er hegnet med _______________________________

Ejeren af hesten sørger for aflevering af hesten _________________________________________

(Alle hestene i en gruppe sættes så vidt muligt ud på arealet samme dag, for at begrænse uro. Der bør ikke være nogen unødig trafik af heste ud og ind af gruppen, da det indebærer en hvis sygdomsrisiko).


Hesten møder hvor den har fået ormekur indenfor de sidste 7 dage _____ Ja _____ Nej

Hesten er vaccineret for influenza. d. ____________________

Hesten er vaccineret for stivkrampe d. ___________________

Hesten møder ny beskåret _____ Ja _____ Nej

Hesten møder uskoet _____ Ja _____ Nej

(Skoede heste modtages kun efter særlig aftale herom)

Har hesten været snottet indenfor de sidste par uger ? _____ Ja _____ Nej

(Næseflåd eller hoste)

Har der været andre tegn på smitsom sygdom i besætningen de sidste par måneder?

_____ Ja _____ Nej

Er hesten vant til at gå i flok? _____ Ja _____ Nej

Er hesten vant til at blive håndteret og indfanget? _____ Ja _____ Nej

Er hesten forsikret? Hvis ja, hvilket selskab og hvilken forsikring: _____ Ja _____ Nej

____________________________________________________

Hesten befinder sig på afgræsningsarealet på ejerens regning og risiko: _____ Ja _____ Nej

Opsynsmanden tilser hestene dagligt og er bemyndiget til at tilkalde dyrlægehjælp på vegne af hestens ejer og for dennes regning, hvis dette skønnes nødvendigt: _____ Ja _____ Nej

Tilkalder opsynsmanden dyrlægehjælp skal hesteejeren orienteres hurtigst muligt herefter:

_____ Ja _____ Nej

Brug af dyrlæge skal så vidt muligt være aftalt med hestens ejer inden dyrlægen bestilles:

_____ Ja _____ Nej

Under afgræsningssæsonen er det aftalt at opsynsmanden sørger for, at hesten bliver beskåret:

_____ Ja _____ Nej

Under afgræsningssæsonen er det aftalt, at opsynsmanden sørger for, at hesten får ormekur:

_____ Ja _____ Nej

Betaling for beskæring og/eller ormekur indgår i græslejen: ______

Betales særskilt: ______

Under afgræsningssæsonen er det aftalt, at opsynsmanden sørger for, at hestene har adgang til mineralfoder, saltsten:
_____ Ja _____ Nej

Yderligere er det aftalt at:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Yderligere giver ejeren følgende relevante oplysninger om hesten (f.eks. hesten har sommereksem, har tidligere været forfangen etc.):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ophævelse af aftalen. Hvis hesteejeren eller opsynsmanden i væsentligt omfang ikke overholder de aftalte forhold, kan aftalen umiddelbart ophæves af den anden part.

__________________________________ __________________________________

Sted og dato Sted og dato

__________________________________ __________________________________

Opsynsmand Hesteejer

Tlf.nr. ____________________________ Tlf.nr. ____________________________


Logbog

Dato: ___________

Handling: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dato: ___________

Handling: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dato: ___________

Handling: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dato: ___________

Handling: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dato: ___________

Handling: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sidst bekræftet: 27-10-2005 Oprettet: 27-10-2005 Revideret: 27-10-2005

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18
Tørkeramte græsarealer skal i gang igen
Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandman...
16.08.18