Feedback Form

Heste 

Oprettet: 01-12-2006

Basisbudget 2007

Hesteafgiftsfonden - Basisbudget 2007
Beløb i 1000 kr. Regnskab
2005
Budget 2006 (senest godkendte budget) Budget 2007
Note A B C
INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 5 3 34
1 Produktionsafgifter 565 520 490
Særbevilling
Anden indtægt (specificeres)
Renter 8 3 3
Tilskud til fondsadministration 151 165 165
I. Indtægter i alt 729 691 692
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt 10
Forskning og forsøg i alt 100 100 110
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt 410 400 350
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt 30
Særlige foranstaltninger
II. Udgifter til formål i alt 520 500 490
Fondsadministration
Generel fondsadministration 151 165 165
Revisionsudgifter 22 25 25
Tab på dabitorer
Hensat til tab på debitorer
Bestyrelseshonorar
III. Administration i alt 173 190 190
IV. Udgifter i alt 693 690 680
Overførsel til næste år 36 1 12
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5 0 2
Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landscentret, Heste 420 400 350
Danmarks Jordbrugs Forskning 100 50 70
Den Kgl. Vet.- og Landbohøjskole 50 40
Danske Slagtemestres Landsforening 30
V. I alt 520 500 490
Noter til punkterne I - V
1. Afgiftsstørrelse og antal enheder 125 kr. x 4520 enh. 125 kr. x 4160 enh. 125 kr. x 3920 enh.
Sidst bekræftet: 17-11-2010 Oprettet: 01-12-2006 Revideret: 01-12-2006

Forfatter

Heste