Feedback Form

  

Oprettet: 09-02-2010

Brændemærkning af heste ophører

Justitsministeriet har udstedt forbud mod brændemærkning af heste og ponyer i Danmark, med ikrafttræden d. 1. marts 2010.


Landscentret, Heste vil herefter udelukkende tilbyde avlerne mærkning med mikrochip.

Der vil, i lighed med tidligere år, blive etableret centrale mærkningspladser over hele landet, ligesom alle avlere vil få tilbud om hjemmemærkning på vanlig vis. 

 

Nærmere information om centrale mærkepladser findes i Magasinet Hest og i diverse avlsforbunds medlemsblade, samt på www.landbrugsinfo.dk/heste. Information udsendes tillige med kvitteringer for følindberetning.

 Sidst bekræftet: 09-02-2010 Oprettet: 09-02-2010 Revideret: 09-02-2010

Forfatter

Mærkningskonsulent, Heste

Svend Sørensen

Heste


Af samme forfatter

Registrering af konkurrenceheste overdrages til DRF.
Overdragelsen til Dansk Ride Forbund sker fra d. 1. april 2010, og har baggrund i en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft ...
09.02.10