Feedback Form

Heste 

Oprettet: 29-08-2005

Driftsregnskab for Hesteafgiftsfonden 2004

Driftsregnskab for 2004
2004
kr.
2004
budget
t.kr.
2003
t.kr.
Overført fra forrige år 34.856 35 89
Produktionsafgifter:
Levende eksport 294.300

} 560

258
Danske slagtehuse 271.475 267
600.634
595
614
Renteindtægter 8.142 3 2
Tilskud Dansk Landbrugsrådgivning
(Landsudvalget for Heste) til administration 170.764 145 162
Indtægter i alt 779.540 743 778
Ydede tilskud:
Rådgivning:
Information, rådgivning og pjecer
(Dansk Landsbrugsrådgivning)
(450.000) (450) (420)
Forskning og forsøg:
Adfærdsforsøg på Foulum
(Danmarks JordbrugsForskning)
(100.000) (100) (80)
Afsætningsfremme:
Faglige opgaver i international sammen-hæng, (Dansk Landsbrugsrådgivning) (10.000) (10) (10)
(560.000) (560) (510)
Fondsadministration:
Administrationsvederlag til Kødbranchens Fællesråd (Fondadministration) (143.000) (145) (150)
Porto og blanketter m.v. (27.764) 0 (12)
Revision og advokat (35.905) (25) (71)
Tab på debitorer (19.075) 0 0
Hensat til tab på debitorer 11.412 0 0
Udgifter i alt (774.332) (730) (743)
Overført til næste år

5.208

13

35

Sidst bekræftet: 16-08-2010 Oprettet: 29-08-2005 Revideret: 29-08-2005

Forfatter

Heste