Heste 

Oprettet: 28-10-2008

Graduerede loftshøjder for hestestalde

Graduerede loftshøjder for hestestalde

Endelig er der kommet en ændring af Hesteloven, der graduerer kravet til loftshøjde, således at dette nu ikke længere er 2,60 m for alle heste, men bliver afhængig af hestens stangmål - Læs bekendtgørelsen her:


Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde
I medfør af § 6, stk. 2, og under henvisning til §§ 33-35 i lov om hold af heste, jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 315 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ethvert hestehold.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1 ) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.
2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke.

§ 3. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,35 m, skal loftshøjden være mindst 2,10 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 2. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,45 m, skal loftshøjden være mindst 2,20 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 3. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,55 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,30 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 4. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,65 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,40 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 5. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på over 1,65 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse, jf. § 6, stk. 1, i lov om hold af heste.

§ 4. Ved overtrædelse af bekendtgørelsen finder §§ 33-35 om påbud og straf i lov om hold af heste anvendelse.

§ 5.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder bekendtgørelsen først anvendelse fra den 1. januar 2020.

Justitsministeriet, den 21. oktober 2008

Brian Mikkelsen

Sidst bekræftet: 28-10-2008 Oprettet: 28-10-2008 Revideret: 28-10-2008

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18