Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2019

  

Oprettet: 15-08-2018

Herpesvirus 1, opdatering pr. 14. august 2018

Vi har nu fulgt situationen med udbrud af en mere aggressiv type herpesvirus i enkelte besætninger på Fyn i en periode. Der er stadig ikke konstateret spredning til andre stalde og besætninger.

Vi afslutter derfor vores officielle opdateringer, da situationen nu betragtes som stabil.
I forbindelse med udbrud af herpesvires er mange blevet opmærksomme på, hvor meget smitsom sygdom, der huserer blandt hestene hele tiden (herpes, kværke m.v.) For at begrænse smitten mest muligt, er hver enkelt hesteejer hele tiden ansvarlig for at holde øje med, om der er symptomer på smitsom sygdom i stalden eller hos ens egen hest, inden man lader den møde andre heste.

Vi har i perioden med udbrud af herpesvirus af den særligt aggressive type oplevet en stor ansvarlighed og interesse for håndtering af smitsom sygdom blandt mange hesteejere – den indsats vil vi gerne rose!

”Åbenhed og ansvarlighed er måden vi sammen kan håndtere smitsom sygdom på , så det medfører mindst muligt skade”.

I fremtiden vil der komme nye udbrud af smitsom sygdom, og derfor har vi nedenfor angivet nogle generelle retningslinjer, som i alle tilfælde kan begrænse spredning.

Anbefalinger som gælder for alle typer smitsom sygdom hos heste 

  • Det er altid anbefalelsesværdigt at tage temperatur på sin hest for at opdage, om der er sket ændring. Ved en temperatur på 38,3 0C eller der over bør man ikke deltage i samlinger.
     
  • Det anbefales, at arrangører ved alle samlinger af heste beder deltagerne udfylde en tro- og loveerklæring, hvor den ansvarlige for hesten underskriver, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden/besætningen den kommer fra, samt at der er taget temperatur på hesten umiddelbart før samlingen, og temperaturen ikke har oversteget 38,2 0C.
  • Inddeling af stalde i nedenstående grupper 1-3 bør overholdes, så kun gruppe 1 heste møder andre heste.


Gruppe 1: Raske stalde.
Daglig observation af alle heste.
Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man sikre, at hestens temperatur ikke er 38,3 0C eller derover.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion.
Kontakt dyrlæge
Karantæne minimum 14 dage (efter senest raskmeldte hest)
Isoler syge heste, så vidt muligt
Daglig temperaturtagning

Gruppe 3: Stalde med diagnose på infektionstypen (kværke, herpes m.v.).
Følg dyrlægens anbefalinger
Karantæne minimum 3 uger (efter senest raskmeldte hest)
Isoler syge heste, så vidt muligt
Temperaturtagning morgen og aften
Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden


Nedenfor findes eksempel på tro- og love erklæring til anvendelse ved samlinger:

Tro- og love erklæring:

Tro og love erklæring

Jeg erklærer hermed, at min hest kommer fra en stald uden tegn på smitsom sygdom (feber, hoste, næseflåd, hævede lymfeknuder m.v.) i minimum de seneste 14 dage.

Jeg erklærer også, at jeg har taget temperatur på min hest umiddelbart inden samlingen. Temperaturen har ikke været 38,3 eller derover.

Dato                                    Underskrift

 

 

Sidst bekræftet: 15-08-2018 Oprettet: 15-08-2018 Revideret: 15-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Chef, Heste

Jørgen Kold

Heste


Af samme forfatter

Hvordan skal vi forholde os til corona-situationen?
Danmark er lige nu i en helt særlig situation grundet smittespredningen af covid19. Det afstedkommer nogle særlige forholds...
21.03.20
Herpesvirus opdatering, 18. juli 2019
Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele verden, og der er således omkring 80% af alle hest...
18.07.19
Stor glæde hos hestebranchen over nye EU-regler
Med et nyt direktiv fra EU åbnes der nu op for, at de enkelte EU-lande kan fravælge at lade handel med levende dyr være omf...
22.05.19
Herpesvirus opdatering, 21. maj 2019
Når vi oplever udbrud af herpesvirus1, som vi har oplevet det både i foråret 2018 og i foråret 2019, så melder der sig natu...
21.05.19
Vejledning - Voldgift om heste
Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.
15.04.19