Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-01-2010

Diverse abonnement - heste 

Oprettet: 08-01-2002

Hvorfor er nogle heste bedre end andre

Hvorfor er nogle heste bedre end andre !

Vurdering og prisfastsættelse

af konsulent Jørgen Finderup

Hvad sætter pris på en hest ?
En god hest opfylder de krav man stiller til brugen af den, både hvad angår eksteriør og andre egenskaber som temperament, energi og vilje. Hos de helt unge dyr er vurdering af kvaliteten baseret på eksteriøret, bevægelse vist ved hånd og løs, og evt. løsspringning samt de tilgængelige informationer om forældre, bedsteforældre, halvsøskende, helsøskende og andre slægtninge.

Bedømmelse af den unge hest giver en vurdering af, om hesten lever op til det, man kunne forvente på grundlag af faderens og moderens egenskaber og kvaliteter. Når afkommet er bedømt, indgår resultatet også i vurdering af forældrene og i deres avlsværdiberegning. Oplysningerne samles i et indekstal. Jo mere man ved om en hest, jo mere sikkert kan man udtale sig om den forventede avlsværdi.

Der er for heste som for alle andre handelsvarer en sammenhæng mellem pris og kvalitet, men kvalitet er jo relateret til det brug man agter at gøre af dem.

Heste bør vurderes nøje i forbindelse med køb og salg

Elementer der indgår i vurderingen, og som afhænger af hestens alder og brug:

Afstamning Vurdering som individ Sundhed Frugtbarhed Uddannelsesgrad/-
præstationer
Handelsundersøgelse
Føl X X X X
Plag X X X X
Unghest X X X (X) X
Ridehest X X X X X
Avlshoppe X X X X X X
Hingst X X X X X X

Undersøg altid hesten udfra det påtænkte brug ! Undersøg altid hesten udfra det påtænkte brug !


Afstamning 
Afstamning
Vurdering som individ
Vurdering
som individ
Sundhed
Sundhed
Frugtbarhed
Frugtbarhed
Uddannelse og præstationer
Uddannelse
præstationer
Handelsundersøgelse
Handels-
undersøgelse
Prisfastsættelse
Prisfast-
sættelse
Stambogsføring/avlsværdiberegning
Stambogsføring/
avlsværdi-
beregning

Følgende danner grundlag for vurdering af kvalitet og dermed prisfastsættelse på heste og ponyer :
1. Afstamning
Den unge hest vurderes i vid udstrækning på oplysninger om forældrene, her er afstamningsoplysningerne det vigtigste redskab. Men husk også, at der skal høre en lovende velbygget og talentfuld hest til den gode stamtavle, ellers har afstamningen ingen interesse. Manglende afstamning kan være en begrænsende faktor for hestens muligheder ved kåringer og i andre sammenhænge. Husk derfor, at afstamningen i mange tilfælde er afgørende for hestes muligheder. (Kravene fremgår af Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt og de enkelte avlsretningers "Regler og vedtægter")
2. Vurdering af hestens bygning
Gør dig klart hvad hesten skal bruges til, ellers er en sikker vurdering i forhold til målet og realistisk pris - ikke mulig
Eksteriørbedømmelsen bruges både til at fastholde de enkelte racers karakteristika, samt til at styrke brugsværdien og holdbarheden. Der er nemlig god overensstemmelse mellem hestens bygning og dens brugsværdi samt holdbarhed.
3. Vurdering af temperament og brugsegenskaber
En god hest er bygget til det den skal bruges til og gør det , den bliver bedt om. I avlsplanen for de fleste avlsforbund indgår krav om kortere eller længere afprøvning af avlsdyrene, for at teste deres brugsmæssige værdi. Jo ældre hesten er, jo flere oplysninger vil der ofte være af præstationsmæssig karakter. Gode resultater har positiv indflydelse på prisen. Vær opmærksom på hestens opførsel ved almindelig omgang. Du bør sikre dig at hesten er omgængelig, at den ikke har unoder i stalden, at den kan læsses, stå opbundet og transporteres uden problemer og at den reagerer fornuftigt på nye situationer og ting. Det er ikke nok at en "professionel" kan omgås den og få den til at fungere, hvis du ikke selv er "professionel".
4. Vurdering af hestens uddannelsesgrad
Hestens uddannelsesgrad vurderes nøje udfra omhyggelig afprøvning, samt vurdering af afprøvnings- og stævneresultater m.m. Indhent evt. oplysninger i årbogen over danske hestes præstationer og hos Dansk Ride Forbund.
5. Avlsdyr skal være frugtbare
Ved køb af avlsdyr er det vigtigt, at de er frugtbare. Undersøg tidligere reproduktionsresultater og forlang dokumentation for drægtighed m.m.


Har du kommentarer eller spørgsmål til "Vurdering af heste" er du velkommen til at kontakte Jørgen Finderup: JOF@lr.dk eller tlf. 8740 5471

Sidst bekræftet: 12-03-2003 Oprettet: 08-01-2002 Revideret: 08-01-2002

Forfatter

Heste