Heste 

Oprettet: 29-03-2007

Justitsministeriet har nu fremsat lovforslag om hold af heste

Justitsministeriet har 28. marts 2007 fremsat et længe ventet lovforslag om hold af heste

Lovforslaget, der bygger på en række forslag i en rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i januar 2006, har til formål at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Denne regulering indeholder således en række mindstekrav til hold af heste.

Der foreslås bl.a. indført nærmere regler om størrelsen af bokse til heste, om loftshøjden i stalden og om forskellige forhold vedrørende indretning af stalden. I den forbindelse foreslås indført et forbud imod at opstalde heste i spiltov.

Lovforslaget indebærer endvidere, at der i ethvert hestehold skal være adgang til en fold, som skal have et areal på mindst 800 m2. I forlængelse heraf foreslås desuden, at heste mindst to timer, fem dage om ugen, skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold.

Desuden indeholder lovforslaget regler om tilsyn med heste samt en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte regler om, at beskæring og anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, som er uddannet hertil.

Endelig foreslås en række øvrige bestemmelser vedrørende foder og vand, ibrugtagning og træning, hjælpemidler mv..

En række af lovforslagets bestemmelser er omfattet af overgangsordninger, således at mindstekravene først finder anvendelse for hestehold etableret før den 1. juli 2007 efter henholdsvis 3, 8 eller 12 år.

Lovforslaget samt bemærkninger til lovforslaget kan læses ved at klikke her.

Sidst bekræftet: 29-03-2007 Oprettet: 29-03-2007 Revideret: 29-03-2007

Forfatter

Heste
Afdelingskoordinator

Tine Landbo

Heste


Af samme forfatter

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
Beskrivelse af shetlandsponyen
11.05.20
Autoriserede hingstestationer 2020
Autoriserede hingstestationer 2020
27.04.20
Kalender 2020
Her ses alle arrangementer og mærkepladser for 2020. Husk siden bliver jævnligt opdateret.
20.04.20
Prisliste 2020 - Heste
Priser vedrørende stambogsføring på SEGES Heste 2020
13.04.18