Feedback Form

Heste 

Oprettet: 03-04-2002

Landsudvalget for Heste

 


Landsudvalget for Heste er det ledende organ for et fælles arbejde til gavn for avl og produktion af heste.
Under ansvar overfor de landøkonomiske foreninger og de tilsluttede avlsorganisationer varetager Landsudsvalget følgende opgaver:

1.

At være til rådighed for de tilsluttede organisationer, i det omfang de ønsker det, ved løsning af opgaver af betydning for avl, opdræt og produktion af heste. Herunder at samle hesteavlen til fælles tiltag og tale fælles sag.

At formidle kendskab til love og regler, besluttet af det offentlige, som påvirker avl og brug af heste, og på vegne af den samlede hesteavl at påvirke tilblivelsen af sådanne love og bestemmelser.

2.

At medvirke til fremskaffelse af økonomiske midler til hesteavlens fremme.

3.

At lede og tilrettelægge et bredt rådgivningsarbejde for de tilsluttede organisationer og deres medlemmer, herunder at forestå Videncentret for Landbrug, Heste jvf. kontorets formål og målsætning.

4.

At søge fælles hovedretningslinier gennemført for avlsarbejdet i de enkelte avlsorganisationer. Herunder at søge regler for vurdering af avlsdyr gjort ensartede og gennemført på et fagligt højt niveau. De tilsluttede organisationers regler og bestemmelser for anerkendelse af avlsdyr skal som minimum opfylde de krav, der er fastsat af Landsudvalget.

5.

At foreslå og fastlægge regler for stambogsføring i samarbejde med de enkelte avlsorganisationer. Herunder at foretage registrering af avlsdyr, afkom og avlsdyrs præstationer, samt udstedelse af fødselscertifikater og udgivelse af stambøger for de avlsforeninger, der lader racens stambogsføring ske på det fælles stambogskontor. Endvidere at forestå beregning af avlsstatistik og indekstal.

 

Landsudvalget for Heste er nedsat af De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab med de enkelte hesteavlsorganisationer. Udvalget blev nedsat i 1971.

De tilsluttede organisationer er:


Frederiksborg Hesteavlsforening
Dansk Oldenborg Avl
Trakehner Avlsforbundet i Danmark
Dansk Lipizzanerforening
Knabstrupperforeningen for Danmark
Dansk Pinto Forening
Dansk P.R.E. Avlsforening - Pura Raza Española
Dansk Frieser Forbund
Arabisk Fuldblod OX
Shagya og Araberrace
Dansk Galop (Foreningen til Ædle Hesteavl)
Dansk Travsports Centralforbund
Dansk Varmblod
Dansk Tinker Forening
Avlsforeningen Den Jyske Hest
Dansk Belgisk Hesteavl
Foreningen for Shireavl i Danmark
Fjordhesten Danmark
Dansk Islandshesteforening
Haflingeravlsforeningen i Danmark
Dansk Gotlands Russ
Dansk Sports Ponyavl
Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark
Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark
Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
Dansk Miniaturehesteforening
Foreningen Nordsvensk Hest Danmark

Danish Quarter Horse Association
Paint Horse Club Denmark

Sidst bekræftet: 03-04-2002 Oprettet: 03-04-2002 Revideret: 03-04-2002

Forfatter

Afdelingssekretær
Tine Landbo
Heste

Af samme forfatter

Kalender 2015
Her ses alle arrangementer og mærkepladser for 2015. Husk siden bliver jævnligt opdateret.
28.04.15
Informationer om den Fælles Materialprøve 2015
Dette års Fælles Materialprøve finder sted på Vilhelmsborg lørdag den 19. september 2015
14.04.15
Nyheder fra sekretariatet
November
30.10.14