Feedback Form

Heste 

Oprettet: 03-04-2002

Landsudvalget for Heste

 


Landsudvalget for Heste er det ledende organ for et fælles arbejde til gavn for avl og produktion af heste.
Under ansvar overfor de landøkonomiske foreninger og de tilsluttede avlsorganisationer varetager Landsudvalget følgende opgaver:

1.

At være til rådighed for de tilsluttede organisationer, i det omfang de ønsker det, ved løsning af opgaver af betydning for avl, opdræt og produktion af heste. Herunder at samle hesteavlen til fælles tiltag og tale fælles sag.

At formidle kendskab til love og regler, besluttet af det offentlige, som påvirker avl og brug af heste, og på vegne af den samlede hesteavl at påvirke tilblivelsen af sådanne love og bestemmelser.

2.

At medvirke til fremskaffelse af økonomiske midler til hesteavlens fremme.

3.

At lede og tilrettelægge et bredt rådgivningsarbejde for de tilsluttede organisationer og deres medlemmer, herunder at forestå Videncentret for Landbrug, Heste jvf. kontorets formål og målsætning.

4.

At søge fælles hovedretningslinier gennemført for avlsarbejdet i de enkelte avlsorganisationer. Herunder at søge regler for vurdering af avlsdyr gjort ensartede og gennemført på et fagligt højt niveau. De tilsluttede organisationers regler og bestemmelser for anerkendelse af avlsdyr skal som minimum opfylde de krav, der er fastsat af Landsudvalget.

5.

At foreslå og fastlægge regler for stambogsføring i samarbejde med de enkelte avlsorganisationer. Herunder at foretage registrering af avlsdyr, afkom og avlsdyrs præstationer, samt udstedelse af fødselscertifikater og udgivelse af stambøger for de avlsforeninger, der lader racens stambogsføring ske på det fælles stambogskontor. Endvidere at forestå beregning af avlsstatistik og indekstal.

 

Landsudvalget for Heste er nedsat af De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab med de enkelte hesteavlsorganisationer. Udvalget blev nedsat i 1971.

De tilsluttede organisationer kan ses her.


Sidst bekræftet: 03-04-2002 Oprettet: 03-04-2002 Revideret: 03-04-2002

Forfatter

Heste
Afdelingskoordinator

Tine Landbo

Heste


Af samme forfatter

Avlsforbund tilknyttet Landsudvalget for Heste
Listen omfatter 31 avlsforbund, som er tilknyttet Landsudvalget for Heste. Du kan under hver avlsforbund finde en beskrivel...
04.01.18
Kalender 2018
Her ses alle arrangementer og mærkepladser for 2018. Husk siden bliver jævnligt opdateret.
20.12.17
Informationer om den Fælles Materialprøve 2018
Dette års Fælles Materialprøve finder sted på Vilhelmsborg lørdag den 22. september 2018
17.12.17
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark
30.05.17