Oprettet: 04-02-2011

Årsrapport for Stambogsføring 2010

Sæsonen er nu slut og resultatet kan gøres op. Årsberetningen optrykkes i Magasinet Hest nr. 2/2011


Tabel 1:  Opsummering af resultat i forhold til antal bedækninger, fordelt på forbund

Tabel 2:  Resultat af forskellige bedæknings-/insemineringsmetoder i 2009-2010

Tabel 3:  Resultatet af bedækninger i 2009 og antal bedækninger 2010 opgjort 
                 pr. hingst

Tabel 1
Stambogsføringen hos Videncentret, Heste bygger på løbende indberetninger fra danske hingsteholdere, indberetternes korrektur på de kvitteringer, Videncentret hen over sæsonen sender retur samt på hoppeejernes indberetninger.
Efter sæsonens afslutning kommer der stadig føl og bedækninger ind til registrering, ligesom også andre hændelser som kastninger og omløbere anmeldes. Det er heldigvis kun i mindre omfang, men vil give en difference afhængig af opgørelsestidspunktet.
Skulle en avler eller en hingsteejer imidlertid synes, at der må være en registreringsfejl i tabellerne, så undlad ikke at kontakte Videncentret, Heste (Maiken Holm).


Antal hopper bedækket i 2009 i forbund Antal føl i forbund i 2010 Total antal hopper bedækket i 2009 Total antal føl 2010 Andre hændelser Reg.procent Antal hopper bedækket i 2010 i forbund Total antal hopper bedækket i 2010
FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENING 91 41 243 125 8 53,85% 62 244
DANSK OLDENBORG AVL 355 218 554 344 22 67,61% 261 423
TRAKEHNER AVLSFORBUNDET I DANMARK 195 124 372 224 10 68,72% 120 242
DANSK LIPIZZANERFORENING 1 1 1 1 0 100,00% 0 0
KNABSTRUPPERFORENINGEN I DANMARK 105 83 819 537 10 88,57% 88 724
DANSK PINTO FORENING 77 42 271 148 23 63,10% 74 221
PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUND          24       22     246    139       4     57,89%             4     162
DANSK SELSKAB FOR ARABISK HESTEAVL 24 17 114 71 2 79,17% 22 92
DANSK TINKER FORENING 44 27 66 42 1 63,64% 20 29
AVLSFORENINGEN DEN JYDSKE HEST 226 120 230 123 33 67,70% 199 204
DANSK BELGISK HESTEAVL 121 57 127 62 7 52,89% 114 119
FORENINGEN FOR SHIREAVL I DANMARK 8 4 11 7 0 50,00% 7 10
DANSK VARMBLOD 3393 2405 4654 2864 230 77,66% 2800 3724
FJORDHESTEN DANMARK 386 251 412 259 33 73,58% 263 282
HAFLINGERAVLSFORENINGEN DANMARK 74 37 87 49 5 56,76% 45 51
DANSK GOTLANDS RUSS 8 4 18 10 2 75,00% 5 5
DANSK SPORTS PONYAVL 271 191 375 254 9 73,80% 234 325
AVLSFORE. FOR CONNEMARAPONYER I DK 64 45 65 47 3 75,00% 28 31
AVLSFORE. FOR NEW FOREST PONYER I DK 186 144 240 172 10 82,80% 106 132
AVLSFORE. FOR DARTMOOR PONYER I DK 19 14 20 15 3 89,47% 22 25
WELSH PONY OG COB AVLEN I DANMARK 212 156 327 214 9 77,83% 176 291
AVLSFORE. FOR SHETLANDS PONYER I DK 662 326 718 439 78 61,03% 540 562
DANSK MINIATUREHESTE FORENING 54 27 71 37 0 50,00% 65 71
LANDSUDVALGET FOR HESTE/EU-AVLSFORBUND 2279 1036 - - 163 52,61% 1624 -
I ALT 8879 5392 665 68,22% 6879

 

Tabel 2

Resultatet af forskellige bedæknings-/insemineringsmetoder 2009-2010

Metode Antal 1.
bed. 2009
Antal føl
2010
Pct. føl
2010
Stationsbedækning 2321 1415 60,97
Hingst kørt ud 100 63 63,00
Stodhingst 1253 767 61,21
Inseminering frisk sæd 2994 1821 60,82
Inseminering transport sæd 1978 1183 59,81
Inseminering frost sæd 233 143 61,37
Total 8879 5392 60,73


Tabel 3
Resultatet af bedækninger i 2009 og antal bedækninger 2010 opgjort pr. hingst
Listen er sorteret alfabetisk efter det forbund, hvor føllet er registreret og alfabetisk efter hingstens navn.
Hingste og bedækninger/føl uden avlsgodkendelse i et dansk avlsforbund er opgjort i en selvstændig gruppe benævnt "Landsudvalget for Heste" (LU)

Spalter skal læses således, at der for hver hingst er der angivet:
1. spalte: Avlsforbund: Det forbund, hvor føllene er registrerede.
2. spalte: Ident: Hingstens stambogsnummer eller registreringsnummer.
3. spalte: Navn: Hingstens navn.
4. spalte: 1. bed. i forbund 2009: Antal 1. bedækninger i forbundet i 2009.
5. spalte: Føl i forbund 2010: Antal føl registrerede i forbundet i 2010.
6. spalte: Total 1. bed. 2009: Totale antal 1. bedækninger i 2009.
7. spalte: Total føl 2010: Antal levendefødte føl i alt, herunder føl registreret i andre forbund samt LU.
8. spalte: Kastninger: Antal kastninger.
9. spalte: Dødfødte føl: Antal dødfødte føl.
10. spalte: Misdannede føl: Antal misdannede føl.
11. spalte: Afgåede hopper: Antal afgåede hopper, der enten er døde eller eksporterede, før resultatet af bedækningen var kendt.
12. spalte: Reg.procent: Registreringsprocent = (antal føl i alt + antal dødfødte/kastede føl + antal misdannede føl) i procent af det totale antal bedækninger i 2009.
13. spalte: 1. bed. i forbund 2010: Antal 1. bedækninger i forbundet i 2010.
14. spalte:
Total 1. bed. 2010: Totale antal 1. bedækninger i 2010.


Tabel 3
- klik her

Sidst bekræftet: 23-01-2012 Oprettet: 04-02-2011 Revideret: 04-02-2011