Oprettet: 11-02-2013

Årsrapport for stambogsføring 2012

Sæsonen er nu slut og resultatet kan gøres op. Årsberetningen er optrykt i HesteMagasinet nr. 3/2013.

Tabel 1: Opsummering af resultatet i forhold til antal bedækninger, fordelt på forbund.

Tabel 2: Resultatet af forskellige bedæknings-/insemineringsmetoder 2011-2012

Tabel 3: Resultatet af bedækninger i 2011 og antal bedækninger i 2012 opgjort pr. hingst.

Tabel 1:
Stambogsføringen hos Videncentret, Heste bygger på løbende indberetninger fra danske hingsteholdere, indberetternes korrektur på de kvitteringer, Videncentret hen over sæsonen sender retur samt på hoppeejernes indberetninger.
Efter sæsonens afslutning kommer der stadig føl og bedækninger ind til registrering, ligesom også andre hændelser som kastninger og omløbere anmeldes. Det er heldigvis kun i mindre omfang, men vil give en difference afhængig af opgørelsestidspunktet.
Skulle en avler eller en hingsteejer imidlertid synes, at der må være en registreringsfejl i tabellerne, så undlad ikke at kontakte Videncentret, Heste (Maiken Holm).

Antal hopper bedækket i 2011 i forbund

Antal føl i forbund i 2012

Total antal hopper bedækket i 2011

Total antal føl 2012

Andre hændelser

Reg.procent

Antal hopper bedækket i 2012 i forbund

Total antal hopper bedækket i 2012

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENING

76

47

86

54

3

66,28%

77

81

DANSK OLDENBORG AVL

207

117

303

173

14

61,72%

172

245

TRAKEHNER AVLSFORBUNDET I DANMARK

132

91

257

166

14

70,04%

89

213

DANSK LIPIZZANERFORENING

4

4

4

4

0

100,00%

4

4

KNABSTRUPPERFORENINGEN I DANMARK

115

81

547

340

27

67,09%

87

290

DANSK PINTO FORENING

48

38

232

139

19

68,10%

27

203

PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUND

32

27

177

112

10

68,93%

18

99

DANSK SELSKAB FOR ARABISK HESTEAVL

23

13

101

70

7

76,24%

13

86

DANSK TINKER FORENING

12

7

20

16

1

85,00%

7

11

AVLSFORENINGEN DEN JYDSKE HEST

204

108

205

109

28

66,83%

154

155

DANSK BELGISK HESTEAVL

87

47

89

54

8

69,66%

74

80

FORENINGEN FOR SHIREAVL I DANMARK

3

2

4

3

0

75,00%

4

7

DANSK VARMBLOD

2299

1717

3143

2002

171

69,14%

2095

2817

FJORDHESTEN DANMARK

268

186

277

188

21

75,45%

246

258

HAFLINGERAVLSFORENINGEN DANMARK

28

15

40

22

1

57,50%

33

38

DANSK GOTLANDS RUSS

1

1

1

1

0

100,00%

1

1

DANSK SPORTS PONYAVL

205

159

282

211

7

77,30%

176

223

AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

21

12

21

12

1

61,90%

20

20

AVLSFORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK

119

84

140

96

6

72,86%

73

87

AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

13

6

14

7

0

50,00%

12

12

WELSH PONY OG COB AVLEN I DANMARK

149

116

379

234

21

67,28%

119

334

AVLSFORENINGEN FOR SHETLANDS PONYER I DANMARK

497

257

521

307

32

66,99%

391

409

DANSK MINIATUREHESTE FORENING

53

32

53

32

2

64,15%

34

34

LANDSUDVALGET FOR HESTE/EU-AVLSFORBUND

1453

606

-

-

5

68,78%

1144

-

I ALT

6049

3773

398

68,95%

5070

Tabel 2:
Resultatet af forskellige bedæknings-/insemineringsmetoder 2011-2012

Metode

Antal 1.
bed. 2011

Antal føl
2012

Pct. føl
2012

Stationsbedækning

1478

943

63,80

Hingst kørt ud

80

37

46,25

Stodhingst

966

619

64,08

Inseminering frisk sæd

1698

1083

63,78

Inseminering transport sæd

1579

997

63,14

Inseminering frost sæd

153

94

61,44

Total

5954

3773

63,37

 

Tabel 3:
Resultat af bedækninger i 2011 og antal bedækninger 2012 opgjort pr. hingst.

Listen på de følgende sider er sorteret alfabetisk efter det forbund, hvor føllet er registreret og alfabetisk efter hingstens navn.

Hingste og bedækninger/føl uden avlsgodkendelse i et dansk avlsforbund er opgjort i en selvstændig gruppe benævnt "Landsudvalget for Heste/EU-avlsforbund."

FOR HVER HINGST ER DER ANGIVET:

Avlsforbund: Det forbund, hvor føllene er registrerede.

Ident: Hingstens stambogsnummer eller registreringsnummer.

Navn: Hingstens navn.

1. bed. i forbund 2011: Antal 1. bedækninger i forbundet i 2011.

Føl i forbund 2012: Antal føl registrerede i forbundet i 2012.

Total 1. bed. 2011: Totale antal 1. bedækninger i 2011.

Total føl 2012: Antal levendefødte føl i alt, herunder føl registreret i andre forbund samt LU.

Kastninger: Antal kastninger.

Dødfødte føl: Antal dødfødte føl.

Misdannede føl: Antal misdannede føl.

Afgåede hopper: Antal afgåede hopper, der enten er døde eller eksporterede, før resultatet af bedækningen var kendt.

Reg.procent: Registreringsprocent = (antal føl i alt + antal dødfødte/kastede/misdannede føl + antal afgåede hopper) i procent af det totale antal bedækninger i 2011.

1. bed. i forbund 2012: Antal 1. bedækninger i forbundet i 2012.

Total 1. bed. 2012: Totale antal 1. bedækninger i 2012.

Tabel 3 - klik her

Sidst bekræftet: 11-02-2013 Oprettet: 11-02-2013 Revideret: 11-02-2013

Forfatter

Heste
Stambogsfører

Maiken Holm

Heste


Af samme forfatter

Tro- og loveerklæring 2020
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamt...
29.01.20
Ansøgning om hestepas 2020
Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX
29.01.20
Ansøgning om udstedelse af hestepas
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
29.01.20
Årsrapport for stambogsføring 2016
Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.
01.11.19