Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-01-2010

Diverse abonnement - heste 

Oprettet: 08-01-2002

Stambogsføring og avlsværdiberegning

Stambogsføring og avlsværdiberegning

Stambogsføringen omfatter:
1. Indsamling og registrering af resultater fra kåringer og skuer
2. Indsamling og registrering af resultater fra brugsafprøvninger m.m.
3. Afkomsbedømmelser
4. Indeksberegninger

Informationerne samles og systematiseres i stambogsføringen. I Danmark foretages dette for de fleste avlsretninger på Landskontoret for Heste i Skejby. Disse systematiserede registreringer giver forskellige muligheder for vurdering af dyret i forhold til den øvrige bestand.

Indeks
Jo flere informationer man har om den enkelte hest, jo mere sikkert kan man udtale sig om hestens forventede avlsværdi/brugsværdi. De enkelte oplysninger kan evt. udtrykkes i et avlsindeks, som gør det let at sammenligne og oprangere dyrene i forhold til hinanden. Et tal, som angives i parentes efter indekstallet, viser hvor sikker den beregnede værdi er.
Sikkerheden angives med et tal imellem 0 og 1. Når værdien nærmer sig 1, er den beregnede avlsværdi sikker, og indekstallet vil ikke ændre sig væsentligt.
Antallet af bedømmelser, der skal til for at opnå en god sikkerhed, afhænger af arvelighedsgraden på den/de bedømte egenskaber. Jo højere arvelighedsgrad på en given egenskab, desto færre bedømmelser skal der til for at give en god sikkerhed.

Avlsindekser

Indekstal er beregnede tal, der udtrykker et dyrs avlsværdi i forhold til de andre dyr i populationen, for en given egenskab

I vurderingen indgår bedømmelsen af dyret selv og/eller dyrets slægtninge.

100 angiver gennemsnittet for alle beregnede dyr. Værdier over 100 angiver en forventet avlsværdi, som er bedre end gennemsnittet. Værdier under 100 angiver en forventet avlsværdi, som er ringere end gennemsnittet.

Der korrigeres for miljøforhold (bl.a. dommere)

Det væsentlige ved indekstallene er oprangeringen. Udfra den kan man f.eks. udvælge en "bruttotrup" af mulige hingsteemner.

Sikkerheden udtrykker sammenhængen mellem den reelle og den beregnede avlsværdi

Se i øvrigt pjecen "Indeks for alt i livet" - om valg af avlsdyr.

Retur til hovedside

Afstamning
Afstamning
Vurdering som individ
Vurdering
som individ
Sundhed
Sundhed
Frugtbarhed
Frugtbarhed
Uddannelse og præstationer
Uddannelse
præstationer
Handelsundersøgelse
Handels-
undersøgelse
Prisfastsættelse
Prisfast-
sættelse
Stambogsføring/avlsværdiberegning
Stambogsføring/
avlsværdi-
beregning

Sidst bekræftet: 08-01-2002 Oprettet: 08-01-2002 Revideret: 08-01-2002

Forfatter

Heste