Feedback Form

Af samme forfatter
Skema til brug ved ansøgning om hestepas for heste registreret i AQHA, APHA, ApHA og DSAH OX
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamtavle/hestepas/ejercertifikat på nedenstående hest.
Er du hingsteholder eller dyrlæge og skal indberette bedækninger med en avlsgodkendt hingst kan denne blanket benyttes.
HesteData07.06.17
Tilmelding gælder kun for avlsforbund og hingsteholdere
Du kan bestille et betalingsabonnement - samt et prøveabonnement, der er gyldigt i 7 dage.
Nedenstående vilkår gælder for et abonnement på informationstjenesten HesteData, tilhørende SEGES Heste:
Benyttes ved opdatering af medicinsider og opdatering med afsnit 1, del C
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
Ansøgning om hestepas til: DSAH - OX, AQHA, APHA, ApHA
Det spørgsmål har vi hos SEGES Heste fået rigtig mange gange - og her er svaret:
1. januar 2016 træder EU forordning 2015/262 i kraft. Forordningen, der også benævnes Hestepasforordningen, regulerer områderne identifikation og pasudstedelse til heste. Læs om de væsentligste ændringer til nuværende lovgivning her
Formularer11.05.15
Bl.a. ansøgning om hestepas, erklæring om bortkomne papirer m.fl.
Årsrapport for stambogsføring 2013. Årsberetningen er optrykt i HesteMagasinet nr. 3/2014.
Tabel 3 - resultat af bedækninger i 2012 og antal bedækninger i 2013 opgjort pr. hingst
Pr. 1. januar 2010 er det lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste.
Sæsonen er nu slut og resultatet kan gøres op. Årsberetningen er optrykt i HesteMagasinet nr. 3/2013.
This registration form is automatically attached to all receipt letters. It should be kept until registration is due. The foal registration form must be submitted 40 days after foaling at the latest.
Har du fået føl efter avlsgodkendt hingst skal du benytte vedlagte følanmeldelse, og indsende den til SEGES Heste senest 40 dage efter folingen
Tabel 304.02.11
Resultatet af bedækninger i 2009 og antal bedækninger 2010 opgjort pr. hingst
Skema til brug ved ombytning af stamtavle til hestepas
Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.
Tabel 3 til Årsrapporten for stambogsføring 2009
Find svar på bl.a. hvornår din hest skal registreres og have udstedt hestepas.
Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider.