Oprettet: 01-04-2011

Facts om "hvorfor medicinhåndteringskursus"

Etisk korrekt i forhold til den måde at dyreejeren selv må behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.


Ovenstående skal forstås på den måde, at dyreejeren selv må anvende lægemiddel, udskrevet af en dyrlæge, til at efterhandle sine dyr med.

Lovkrav ved efterbehandling:
Hesten kategoriseres som et produktionsdyr, altså et dyr der indgår i fødekæden.

Undtaget fra dette lovkrav er:
Hesteejere der har chipmærket deres hest, eller hvis de har flere, alle deres heste, og udtaget dem af fødekæden, ved at indsende en blanket Videncentret, Heste, så hesten ikke kan bruges til konsum.

Undtaget er også personer der har mere end 6 mneders praktisk erfaring med produktionsdyr og medicinhåndtering.

Målsætning:
Teoretisk og praktisk viden om forsvarlig anvendelse af medicin i husdyrhold, pelsdyrhold samt akvakultur. At give kursusdeltagere grundlæggende kendskab til lovgivningen.

Som dyrlæge:
Følge reglerne i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.
Føre optegnelser og dokumentation for anvendelse af de pågældende lægemidler, så der er styr på hvilke lægemidler, der er anvendt i de forskellige besætninger. Besætningsdyrlægen skal have et indgående kendskab til besætningen og sygdomsforekomsten.

Som dyreejer:
Som dyreejer skal du følge reglerne i bekendtgørelsen om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer - populært kaldet lægemiddelbekendtgørelsen for dyreejere.
Som dyreejer skal du anvende og opbevare lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

Som hesteejer:
Som hesteejer skal du specielt være opmærksom på, at din hest som udgangs betragtes som et fødevareproducerende dyr - altså som et dyr, der kan ende som menneskeføde. Derfor er din dyrlæge bl.a. forpligtet til, hver gang han/hun anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler med en fastsat tilbageholdelsestid (den tid der mindst skal gå, før et dyr behandlet med lægemidlet må leveres til slagtning), skriftligt at oplyse dig om denne frist.
Heste kan behandles med lægemidler, der ellers ville være forbudt an anvende - det gøres ved at udelukke hesten fra konsum.

Krav om medicinlog:
Regler lempet sommer 2010!
En medicinlog skal indeholde følgende:
Fremover skal den besætningsansvarlige kun notere anvendelse af receptpligtige medicin ved behandlingens indledning, dvs. den første dag der behandles.
Tidligere har den besætningsansvarlige skullet foretage optegnelser hver dag, dyrene behandles med receptpligtige lægemidler.

Log skal indeholde:
1. Dato
2. Identifikation af dyr
3. Årsag til behandling
4. Lægemiddel anvendt
5. Dosering af lægemiddel, og hvordan det er indgivet

Optegnelser skal opbevares i minimum 5 år.
Kravet gælder ikke for jernpræparater, vitaminer, sera- og vacciner.

Medicinhåndteringskurserne afholdes af de praktiserende dyrlæger.

Sidst bekræftet: 01-04-2011 Oprettet: 01-04-2011 Revideret: 01-04-2011

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18