Af samme forfatter
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store artsrigdom på disse arealer, er det en forudsætning, at arealerne afgræsses. Græssende dyr øger antallet af plantearter.
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Både heste, kvæg og får kan blive forgiftede af de nedfaldne agern.
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der er tale om en alvorlig forgiftning, som oftest forekommer om efteråret efter lange og tørre somre.
Purchase contract for the sale of horses.
Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandmangel.
Når heste er på græs og kommer i kontakt med planter som alsikekløver, pericon og vild pastinak kan de blive ramt af fotosensibilitet, som er en overfølsomhed mod ultraviolet bestråling.
I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser og oplysninger du som udgangspunkt bør forlange gennemført.
Sælger-køber erklæring og resultatet af handelsundersøgelsen er en væsentlig del af det grundlag som bør ligge til grund for købet af hesten og som bør opbevares sammen med købekontrakten.
Græsmarkerne er så småt ved at komme i gang igen efter vinteren, og det er på tide at give markerne et eftersyn.
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger, hvor græsningstiden langsomt udvides.
En god hygiejnisk kvalitet af foderet er en forudsætning for en høj sundhedstilstand i besætningen.
Når græsplanterne vokser danner de fruktaner som en form for energireserve.
Af Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy, Martin Frandsen, Eurofins og Eric Clausen, SEGES Heste
Med udgangspunkt i en foderanalyse af grovfoderet kan det let beregnes, hvad hestene mangler af næringsstoffer og hvilket tilskudsfoder og/eller kraftfoder det passer at supplerer med i foderplanen, hvis dette er nødvendigt.
Af landskonsulent Eric Clausen
Heste og foder til heste er omfattet af reglerne for foderhygiejne, da heste i EU-regi betragtes som et dyr, der bruges til fødevarer.
De gamle græsmarker, som hestene har gået på hele sommeren, er efterhånden ved at være godt nedbidte og snavsede af gødningsklatter, og kan sammenlignes med en ”beskidt tallerken”.
Uddannelse af transportører af gods
Krav om autorisation og kursus for at køre med heste i forbindelse med økonomisk virksomhed. Nye EU-regler for dyretransporter omfatter dog ikke hobby- og fritidsbrug.
Udegående heste om vinteren
Ordningen Enkeltbetaling er ophørt. I stedet kan der i 2015 søges støtte til grundbetaling og støtte for grønne krav.
Såfremt du har behov for at skulle i kontakt med en embedsdyrlæge (kredsdyrlæge) ved im- eller eksport af heste, skal du kontakte Fødevarestyrelsen. På dette link kan du finde din lokale Fødevareregion.
Etisk korrekt i forhold til den måde at dyreejeren selv må behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
Etisk korrekt i forhold til selv at behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
Etisk korrekt i forhold til selv at behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
På det seneste har Plantedirektoratets teknikere foretaget kontrol af dyrevelfærden i en del hestebesætninger for Fødevarestyrelsen.
Med henblik på at forbedre reproduktionsforholdene i hesteavlen, og dermed økonomien i hesteholdet, sendte Videncentret for Landbrug, Heste, i efteråret et spørgeskema ud til de autoriserede hingstestationer.
Der er nu kommet en ny bekendtgørelse om udegående heste, der tillader at holde islandske heste og shetlandsponyer ude om vinteren.
Endelig er der kommet en ændring af Hesteloven, der graduerer kravet til loftshøjde, således at dette nu ikke længere er 2,60 m for alle heste, men bliver afhængig af hestens stangmål
Løsdriftsstalden er et særdeles velegnet staldsystem til ungheste
Planten brandbæger er meget giftige for heste, og her sidst på sommeren står brandbægeren i fuldt flor mange steder, og udgør en reel risiko for hestene. Planten trives især på sandet jord, i grøfter, vejkanter og langs skovbryn.
Når heste transporteres i økonomisk virke, skal transportøren have bestået et kursus i hestetransport. Læs her hvor du kan tilmelde dig.
Traditionelt er halm blevet brugt, da det har en god sugeevne og samtidigt kan bruges som grovfoder til heste. Der er dog også ulemper, idet strøelsen indeholder støvpartikler, som kan være meget generede for hestens luftveje.
Balleensilage
Besøgsdag i Mols Bjerge på besøgscenteret Standkjær.
Vinteren har været lang for de islandske heste, der fungerer som naturplejere i Mols Bjerge, og vinterfolden er bidt godt ned, så nu er de endelig kommet på sommerfold.
De nye regler for foder- og fødevarehygiejnen gælder også for stutterier og hestepensioner
Udkast til afgræsningsaftale
Dette er et projekt, hvor interesserede hesteejere af islandske heste kan melde heste til fællesgræsning i Mols Bjerge. Læs nærmere herom.
Mange føl er ved at blive fravænnet i disse dage. For føllene kan fravænningen sammenlignes med første skoledag. Føllene skal nu klare sig uden hoppen - og uanset hvordan fravænningen praktiseres indebærer den en stresset periode for føllet.
Artikel om hvordan man kan forebygge staldunoder
Pr. 1. august 2002 er der trådt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft, hvilket bl.a. betyder at der kan være færre heste pr. ha. - læs mere her.
Giftig plante for heste
Høj andel bælgplanter i foderrationen kan give reproduktionsproblemer hos kvæg, får og hest
Årsag, symptomer og behandling af fotosensibilisering.
Regler om økologisk hestehold