Af samme forfatter
På pressemøde 6. april har myndighederne meldt nye retningslinjer ud i forhold til håndteringen af covid-19. Det sker i forbindelse med, at de første skridt tages i retning af en genåbning af det danske samfund.
Danmark er lige nu i en helt særlig situation grundet smittespredningen af covid19. Det afstedkommer nogle særlige forholdsregler for alle danskere og dermed også for hesteholdere. Læs her hvordan vi som hesteholdere bør forholde os i situationen.
Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele verden, og der er således omkring 80% af alle heste, som bærer det i kroppen.
Med et nyt direktiv fra EU åbnes der nu op for, at de enkelte EU-lande kan fravælge at lade handel med levende dyr være omfattet af en udvidet forbrugerbeskyttelse.
Når vi oplever udbrud af herpesvirus1, som vi har oplevet det både i foråret 2018 og i foråret 2019, så melder der sig naturligt en række spørgsmål omkring hvordan det skal håndteres.
Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.
Generelt om udgifterne ved voldgiftsbehanling.
Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.
Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.
I én af de aktuelle besætninger på Fyn med kendt smitte, er en ny positiv prøve konstateret. Den positive prøve viser smitteudskillelse mere end 21 dage efter sidste syge hest blev raskmeldt.
Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves.
Tro og love erklæring vedr. herpesvirus
Det anbefales altid at udarbejde en skriftlig aftale, som indeholder alle aftaler og oplysninger om en hestehandel.
I forbindelse med vedtagelse af ændring af Lov om Hold af Heste i februar 2017 har SEGES Heste udarbejdet en guide, der skitserer lovgivningen samt indeholder hjælp til fortolkning.
Den længe ventede revision af Hesteloven er nu kommet et stort skridt videre.
Forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet om mere fornuftige regler for boksstørrelse, loftshøjde, lysindfald og luftkvalitet betyder, at mange rideklubber, stutterier og hestepensioner får mulighed for at fortsætte, også efter 2020.
SEGES oplever at flere hestefolk er i tvivl om kravene ved udførsel af heste. Det følgende skal derfor skitsere, hvad der kræves i forbindelse med at heste udføres fra Danmark.
I lov om Hold af Heste er der flere områder, der indføres over tid, for de hestebedrifter, der var etableret før 1. juli 2007. Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
I lov om Hold af Heste er der flere områder, der indføres over tid, for de hestebedrifter, der var etableret før 1. juli 2007. Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
Domstole har nedsat bødestørrelser, når der er tale om overtrædelser af ordensmæssig og administrativkarakter og ingen heste har lidt ulempe.
Når heste transporteres i økonomisk virke, skal transportøren have bestået et kursus i hestetransport.
Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark
Uddannelse af transportører af gods
Ovennævnte lov er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007