Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-06-2012

Kvæg  fri 

Oprettet: 14-01-2009

Beregning af mælkepris

 
Dette regneark bygger på Arla Foods afregningsmodel. Modellen kan anvendes til beregning af mælkeprisen i forbindelse med diverse ad hoc analyser og beregninger.

Download regnearket:
Dansk afregningsmodel

Ansvarsfraskrivelse
Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugeren. Ifølge de generelle vilkår for salg af edb-programmer påtager Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret sig intet ansvar for eventuelle fejl i programmerne, ligesom Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret erstatningsansvar i enhver henseende er begrænset til købsprisen (her 0 kr.) og dækker ikke for indirekte skader, herunder produktansvar. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret påtager sig ikke ansvar for at ajourføre regnearkene.
Den här räknesnurran bygger på Arla Foods avräkningsmodell. Den kan användas för att beräkna mjölkpriset vid olika förutsättningar.

Öppna räknesnurran:
Svensk avräkningsmodell

Ansvarsfrihet

Säkerhetskopiering och lagring av data är enbart användarens ansvar. Enligt de allmänna villkoren för försäljning av adb-program påtar Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret sig inget ansvar för eventuella fel i programmen, liksom att ersättningsansvaret för Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i varje avseende är begränsat till inköpspriset (här 0 kr) och täcker inte indirekta skador, därunder produktansvar. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret tar inte på sig ansvar för att uppdatera beräkningsarken.
Sidst bekræftet: 14-01-2009 Oprettet: 14-01-2009 Revideret: 14-01-2009

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Udviklingen i omsætningen af landbrugsejendomme
Dette notat sættet udviklingen i markedet for landbrugsejendomme ind i et lidt større historisk perspektiv, med udvikling t...
03.07.14
Størrelsesøkonomi i dansk landbrug
Faktorer, der har indflydelse på landbrugsbedrifternes individuelt optimale størrelse
03.12.13
Kalkulationsrente i forhold til investeringer
Notatet beskriver væsentlige forhold vedr. kalkulationsrente ift. investeringer i personligt ejede landbrugsvirksomheder, s...
05.11.13