Feedback Form

  

Oprettet: 05-04-2019

’Kvier – tilvækst og størrelse’ er et nyt værktøj i DMS

Hold styr på kviernes tilvækst i DMS, så du er sikker på at opnå deres fulde ydelsespotentiale.


Klik på billedet og se filmen om at bruge ”Kvier tilvækst og størrelse”

Nu er første del af et nyt værktøj, med fokus på kviers tilvækst og størrelse, tilgængeligt i DMS Dyreregistrering. Værktøjet finder du under Analyse og Lister > Analyseudskrifter.

Når kvierne vejes og måles flere gange i løbet af opdrætsperioden, er det en måde at sikre, at kvierne med det største potentiale for mælkeproduktion kommer til at indgå i produktionen. Kom godt i gang med at bruge værktøjet ved at se filmen med vejledning. Se link til filmen nedenfor.

Fordoblet fødselsvægt på dag 56

I denne første del af værktøjet er der fokus på daglig tilvækst fra fødsel til 56 dage, som er et vigtigt nøgletal. Der beregnes, hvor stor en andel af kvierne, der har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage. De registrerede vejninger på kvier i aldersgruppen 42 til 84 dage vises og er baggrunden for beregning af 56- dages vægten. Det er i dag kun et fåtal af landmænd, som registrerer vejninger, men dette kan gøres under Dagligt overblik, Vægt/højde.

Hold styr på kviernes ydeevne

Produktion af kælvekvier udgør en stor andel af de samlede omkostninger i mælkeproduktionen. Tiden fra fødsel til 1. kælvning er én lang periode med omkostninger, der er forbundet med at opdrætte kvien til en holdbar og højtydende ko. Da mange køer højst gennemfører tre laktationer, bruger disse dyr næsten halvdelen af deres liv som voksende ikke-produktive kvier. Derfor fortjener produktionen af kælvekvier omhyggelig opmærksomhed.

Registrering af kviernes vækst er en af de vigtigste metoder til at måle kviernes ydeevne. Ved at holde styr på kviernes tilvækst, kan der holdes styr på, om opdræts-omkostningerne er på niveau med de resultater, der opnås, og man kan sikre, at den fremtidige produktion ikke sættes over styr på grund af dårligt management eller for ringe sundhed og ernæring. Stort set alle sunde og velvoksende kvier bør fordoble deres fødselsvægt ved 56 dage efter fødsel. Det er den tidligste parameter for, om tilvæksten og sundheden er i orden. Derfor anbefales det at veje kvierne ved fødsel og dernæst omkring de 56 dage efter fødsel, som de første 2 vejninger.

Kvier med størst potentiale skal indgå i mælkeproduktionen

I en del besætninger er kvie-management ikke kritisk, men variationsbredden mellem besætninger er stor. Hvis næringsstoftildelingen eller sundhedsniveauet ikke er tilfredsstillende, kan det betyde, at kvierne kælver meget ældre end 24 måneder eller er alt for små ved kælvning og har for lav livstidsydelse sammenlignet med de kvier, der er fodret korrekt og har et højt sundhedsniveau. Sunde, produktive 1. kalvskøer er resultatet af godt management, der begynder, før kalven er født og fortsætter, indtil kvien har kælvet og har klaret overgangen til hendes 1. laktation.

Det nye værktøj udvides efterhånden med visning af vejninger fra de ældre kvier.

Se filmen om at bruge ”Kvier tilvækst og størrelse” her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2019

 

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Søs Ancker

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Sådan påvirker varmestress køernes reproduktion
Varmestress hos køerne kan resultere i en lavere drægtighedsprocent. Og hos goldkøer kan varmestress bl.a. give problematis...
30.05.19
Viden om Roadmap
Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det ska...
20.05.19
Motiverede medarbejdere er op til fire gange mere produktive
God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du kan gøre for at motivere den enkelte medarb...
17.05.19
Effekt af sundhed og tilvækst i opdrætsperioden på den efterfølgende mælkeydelse
Kviekalve bør som minimum fordoble deres fødselsvægt indenfor de første 56 dage for at opnå bedst mulig drægtighedsprocent,...
03.05.19