Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-09-2019

  

Oprettet: 23-03-2018

Opdaterede nøgletal for reproduktion i DMS Dyreregistrering

Nogle reproduktionsnøgletal i DMS ser fremover lidt anderledes ud end hidtil.

Når du fremover henter nøgletal for reproduktion i DMS Dyreregistrering, vil nogle af dem se lidt anderledes ud end hidtil. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du sammenholder niveauet med tidligere udskrifter for besætningen. Der er foretaget en teknisk omlægning for at optimere kørsler og beregninger. Grundlæggende er nøgletallene de samme, men i forbindelse med den tekniske omlægning er der også foretaget enkelte fejlrettelser og faglige ændringer. Det betyder, at især tallene for insemineringspct. vil se anderledes ud. I Nøgletalstjek er der desuden tilføjet nye nøgletal for anvendelse af kønssorteret sæd.

Ændringer i insemineringspct.

Insemineringspct. udtrykker, hvor stor en andel af de ’mulige brunster’ der er insemineret på i en given periode. De mulige brunster beregnes ud fra det totale antal cyklusdage, som optælles på køerne, divideret med 21 dage, som en brunstcyklus i gennemsnit varer. Nu er optællingen af cyklusdage blevet justeret i DMS, så der indgår flere cyklusdage og beregningen af insemineringspct. bliver mere præcis. Det betyder, at niveauet for insemineringspct. pr. uge fremover er lavere i rapporterne bag ’Insemineringer på køer (Antal)’ og ’Insemineringer på kvier (Antal)’. Dermed svarer niveauet nu til det i Reproudskrift køer hhv. kvier.

I Reproudskrift køer, Reproudskrift kvier samt i Nøgletalstjek vil I desuden se, at insemineringspct. ved 1. inseminering er lavere end tidligere. Det betyder også, at den generelle insemineringspct. for alle insemineringer er lavere. Især vil de, som før havde en insemineringspct. ved 1. ins. tæt på 100 pct., opleve et fald.

Baggrunden for ændret insemineringspct.

Ændringen skyldes de 10 pct. af dyrene, der er insemineret forud for opnået startinseminering. Indtil nu har deres insemineringer indgået i beregning af insemineringspct. MEN IKKE deres cyklusdage. Det betød at, insemineringspct. i nogle tilfælde blev beregnet til mere end 100 % - altså en kunstigt høj insemineringspct. ved 1. inseminering. Det har nogle gange gjort det svært at se sammenhængen mellem den generelle insemineringspct. på den ene side – og insemineringspct. ved 1. og øvr. insemineringer på den anden side. Det er nu ændret, så både insemineringer og cyklusdage fra dyr insemineret før opnået start ins. indgår i beregningen.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2018

Sidst bekræftet: 23-03-2018 Oprettet: 23-03-2018 Revideret: 23-03-2018

Forfatter

Koncern IT
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20
Kvægkongresprogrammet er på trapperne
Vi håber, du vil give dig tid til at dykke ned i det og lade dig friste af de mange spændende foredrag og debatter.
10.01.20
Velkommen til et år med klima, økonomi og den gode fortælling i kvægbruget
Formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm ønsker godt nytår med et par korte bud på, hvad de forventer, 2020 vil b...
10.01.20
Video: Sådan udtager du prøve til genomisk test
Det er nemt at bestille og udtage prøver til genomisk test. Se hvordan i denne video.
18.12.19