Feedback Form

  

Oprettet: 12-01-2018

Få overblik over dine foderbeholdninger

Ny udskrift i DMS gør det let at bruge data fra lageret aktivt til foder- og økonomistyring.

Der er netop kommet en ny lagerudskrift i DMS. Den nye funktion gør det muligt at udskrive data fra Lagermodulet i DMS. Den nye udskrift giver en række muligheder for at bruge data fra lageret aktivt til foder- og økonomistyring, og udskriften kan overføres direkte til Excel.

På den nye udskrift kan man direkte aflæse, hvad der er på lager samt til- og afgang i en selvvalgt periode. Med Excel versionen af udskriften kan man beregne, hvornår siloen er tom med uændret forbrug eller modsat beregne, hvad forbruget kan være, for at beholdningen rækker til næste høst. Udskriften kan samtidig anvendes som statusseddel til regnskab og budgetkontrol.

Automatisk fra nogle fuldfoderblandere

Brugen af lagerudskriften forudsætter, at der er sammenhæng mellem data i DMS og de faktiske beholdninger på bedriften. For bedrifter, der anvender lageret i forbindelse med KvægNøglen, vil data ofte være klar til brug. Der kan dog være behov for at nedlægge gamle beholdninger og indtaste primo beholdninger på grovfoder, for at udskriften giver et godt overblik. SEGES arbejder på, at flere data kan indgå i lageret automatisk, men der er stadig lagerhændelser, som kræver manuel tastning. Det betyder, at køb og salg skal oprettes manuelt, hvilket kan ske med et par klik i DMS, hvis der er dataoverførsel fra Ø90. Forbrug kan indgå direkte fra vejesystemer på nogle fuldfoderblandere. Har man ikke et vejesystem, der direkte kan overføre data til DMS, kan forbrug indgå i lageret, hvis der oprettes en foderopgørelse.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2018

 

Sidst bekræftet: 12-01-2018 Oprettet: 12-01-2018 Revideret: 12-01-2018

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
Få en hurtig vurdering af besætningens muligheder for afgræsning
Det svenske it-program Beteskalle er gratis og giver, ud fra få basisoplysninger, et hurtigt overslag over mulighederne ve...
03.11.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Robotter eller konventionel malkestald afgør ikke fremstillingsprisen
Mælk kan laves lige så billigt med robotter som med konventionel malkning. Læs her hvordan de dygtigste robotbesætninger ho...
05.09.17
SEGES søger bedrifter til projekt om fodring af goldkøer efter vægt
SEGES søger kvægbedrifter til et vægtprojekt. Formålet med projektet er at få mere viden om, hvordan vi fodrer goldkøerne o...
03.08.17