Oprettet: 29-06-2016

Nye nøgletal i DMS Foderkontrol

I DMS Foderkontrol er det nu muligt at få beregnet en række nye nøgletal vedrørende foderomkostninger og restbeløb.

Følgende nøgletal kan vises/beregnes

1. Nye nøgletal
  • Grovfoderpris (øre pr. FEN)
  • Grovfoderomkostninger (kr. pr. kg EKM)

2. Nye nøgletal hvor prisgrundlaget for grovfoder er ændret fra "egne priser" (fra Fodermiddeltabel) til standardpriser (fra Farmtal Online)

  • Grovfoderpris, standardpriser (øre pr. FEN)
  • Grovfoderomkostninger, standardpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Foderomkostninger i alt, std. grovfoderpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Mælk minus foder pr. kg EKM, std. grovfoderpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Mælk minus foder pr. ko, std. grovfoderpriser (kr. dag)

I NorFor defineres grovfoder som fodermidler hvor partikelstørrelsen er over 6 mm. Det betyder at HP-Pulp regnes med som grovfoder, ved alle prisberegninger vedrørende grovfoder.

I beregningerne bruges priser fra Farmtal Online (www.farmtalonline.dk), på samme måde som i KPO.

De aktuelle priser er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Aktuelle standard grovfoderpriser (2016-06-29)

Fodermiddel Konventionel pris, kr./FEN Økologisk pris, kr./FEN
Græsensilage 1,17 1,50
Majsensilage 1,01 1,41
Kolbemajsensilage 1,18 1,55
Helsæd 1,28 1,47
Afgræsning 0,83 0,86
Roer 1,10 1,411
Halm 1,602 1,602
1,173 1,503
HP-Pulp 1,254 1,49
Grovfoder, andet 1,10 1,49

1 Sat til samme pris som majsensilage.
2 1,60 kr./FEN svare til 50 øre/kg.
3 Sat til samme pris som græsensilage.
4 Prisen på HP-Pulp er sat til 32 øre pr. kg, svarende til prisen på Fyn ifølge prisliste fra NordicSugar.

De nye nøgletal kan tilvælges fra nøgletalsgrupperne "Priser" og ”Afkast” (via funktionen "Tilføj/fjern nøgletal").

Standard opsætningen er også ændret og indeholder nogle af de nye nøgletal.

Figur 1. Standard opsætning af nøgletal i DMS Foderkontrol

Sidst bekræftet: 16-06-2017 Oprettet: 29-06-2016 Revideret: 29-06-2016

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
NorFor og DMS kan nu medregne kulstofindlejring i jord samt arealbehov ved beregning af mælkens klimaaftryk
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration, samt den del af mælkens klimaaftryk ...
03.12.19
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP
Oversigt over relevante tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget.
01.11.19
Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19
Hold kalven varm så energien går til vækst
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener,...
16.10.19