Feedback Form

  

Oprettet: 03-03-2017
Revideret: 16-01-2018

Opdatering af DMS Dyreregistrering

30. januar 2018
9. januar 2018

12. december 2017
21. november 2017 3.oktober 2017
12 september 2017
22. august 2017
4. juli 2017
13 juni 2017
30. maj 2017
10. maj 2017
5. april 2017
15. marts 2017
22.februar 2017
1. februar 2017
16. Januar 2017

 

 

Se tidligere års opdateringer her

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 30/1 2018

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:
Tankmælksresultater
Det er nu muligt at se tankmælksresultater på Salmonella, IBR, BVD, Leukose og Mykoplasma. Du finder resultaterne på ”Bedriftsoversigt” ved at klikke på ikonet for sundhedsstatus.

Kalve til salg

Oplysningerne: Muligt kødkvægstillæg, Fars X-kalv indeks, Forskel til X-kalvbase samt Vækstindeks er tilføjet på arbejdslisten Kalve til salg. Oplysningerne kan bruges til at vurdere værdien af kødkvægs-krydsningerne, når de sælges til en slagtekalveproducent. Der tages udgangspunkt i noteringen i ”Afregning, kalve”, der findes under Bedrift.

Faciliteter til Slagtekalveproducenter

”DB Tjek, Slagtekalve” under menupunktet ”Opfølgning”. Rapporten har fået tilføjet en blok med priser.
Under Analyseudskrifter findes ”Leverandøranalysen”, hvor du kan se nøgletal for slagteresultater, tilvækst, sygdomstilfælde og dødelighed opgjort på leverandørbesætning.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 9/1 2018

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

Indberette flere kælvninger

I registreringsbilledet til kælvning er det nu muligt at indberette flere kælvninger på én gang. Under fanen ”Flere dyr” kan der registreres på samme måde som de øvrige registreringsbilleder.

Indberette flere insemineringer

Tilsvarende er der nu åbnet for at registrere flere insemineringer samtidig. Klik på fanen ”Flere dyr” i registreringsbilledet til Inseminering.

DB Tjek slagtekalve

Det er nu muligt at få beregnet DB for slagtekalve for en valgfri periode. I modulet ”DB Tjek slagtekalve” skal omsætninger, satser, foder og omkostninger registreres. DB Tjek slagtekalve findes under "Opfølgning"
DB tjek slagtekalve kender alle omsætninger i den valgte periode. Der skal være vægt og pris på alle dyr. Vægt og pris for registreringer og slagteri fremgår automatisk (hvis der ikke er registreret en vægt ved indgang estimeres vægten ud fra vækstkurve. Hvis der mangler en pris kan den beregnes ud fra en registreret vægt via noteringen i afregningsmodulet).
Slagtepræmie, efterbetaling, tillæg, fradrag, foderforbrug og diverse omkostninger registreres og derefter kan DB beregnes. DB kan udskrives som total kr., pr, foderdag eller pr. produceret kalv.
Vejledningen til modulet findes her https://seges.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018517.
Før du går i gang, skal der være en samlet driftsenhed med alle dyr, der skal indgå i opgørelsen. Denne skal oprettes under fanen Bedrift - Bedriftsoverblik. Husk at holde en eventuel kødkvægsbesætning uden for den driftsenhed der laves DB Tjek på.
Slagtekvier, der står som "opdrætskvier", skal ændres til "slagtekvier" for at få den rigtige vækstkurve. Vækstkurverne bruges i DB Tjek slagtekalve til at beregne vægt ved omsætning, status og forskydning i besætningen.

Ændring af kviestatus (kvie/slagtekvie) fra lister

Fra listerne Kvieoversigt, Kvieoversigt avl, Slagtekalve og Min liste er det nu muligt at ændre kviens status fra kvie til slagtekvie eller omvendt.

Nye tillæg for Arla-leverandører

Under Grundoplysninger og mål er der nye grundoplysninger, som afspejler de nye tillæg fra Arla. I Foderkontrol får det effekt på beregnet mælkepris ud fra grundoplysningerne.  
Vær opmærksom på at:
Grundoplysningen ”Arla-leverandør” er opdateret ud fra leverandørforhold pr. 1.1.2018.
Grundoplysningen ”Arlagården Plus” er standard sat til ”Ja” for alle Arla-leverandører.

Ny udskrift fra Lager

Det er nu muligt at få udskrevet en lageropgørelse. Udskriften viser primo beholdning, indkøb/produktion, salg/forbrug og ultimo beholdning for alle foderbeholdninger i en selvvalgt periode. Udskriften kan overføres til Excel og kan f.eks. anvendes til beregning af hvornår en silo er tom med uændret forbrug.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 12/12 2017

Nøgletalstjek

I Nøgletalstjek er opsætningen Slagtekalvetjek suppleret med nøgletallet "Dage fra indgang til slagtning".

Se inseminørens bemærkninger i DMS

På Ko-kortet vises en ny kolonne med inseminørens bemærkninger til negativ og positiv drægtighed, forundersøgelse og afvisning af tilmeldt inseminering.
På Repro-fokus listerne samt Drægtigheds-/forundersøgelse listerne kan du tilvælge kolonnen ”Inseminør bemærkning”, der viser den bemærkning, der er knyttet til seneste reprohændelse.
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 21/11 2017

Forbedringer til hold

Hold er blevet tilføjet både som kriterie og kolonne på listerne. Dvs. at du kan vælge kun at få vist dyr fra et enkelt hold, eller du kan tilvælge kolonnen Hold, så det fremgår hvilket hold dyrene står i.

Tilmelding til drægtighedstest

Den begrænsning, der tidligere har været med hvilke metoder der kunne kombineres i en tilmelding, er fjernet. Så metoderne A. B, C og D kan nu kombineres frit.

Nye slagtekalvenøgletal

Se opnåede og benchmarktal for "Alder ved indgang" og "Andel godkendt til dansk kalv". De nye nøgletal er tilføjet standardopsætningen "Slagtekalvetjek".

Særligt til rådgivere: Udskriv PDF for Erfa-grupper i Nøgletalstjek

Se og udskriv en udskriftsvenlig version af nøgletal og Erfa-grupper. PDF'en kan både hentes fra forsiden af nøgletalstjek eller fra resultatvisningen.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 3/10 2017

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

Særligt til slagtekalveproducenter

I Nøgletalstjek findes nu en standardopsætning med nøgletal målrettet slagtekalveproduktion; Slagtekalvetjek. Det er muligt at kopiere og redigere opsætningen efter behov. Samtidig er der lavet en ny sammenligningsgruppe der kun indeholder driftsenheder med slagtekalve. Sammenligningsgruppen kan redigeres. Som standard udvælges driftsenheder til sammenligning, der størrelsesmæssigt ligner din egen driftsenhed. De øvrige sammenligningskriterier står som "Alle" men kan indskrænkes på bl.a. racesammensætning og produktionsform.

Nye kolonner på Listeudskrifter:
På listeudskriften Slagtekalve kan tilvælges Fars navn og Mors race. Desuden bliver Alder nu vist med 1 decimal
På listeudskriften Slagteresultater ungdyr kan tilvælges Fars navn, Fars race og Fødselsbesætning
På listeudskriften Døde kalve og ungdyr kan tilvælges Fars navn, Fars race, Fødselsbesætning og Vægt v. indgang

Test af forældreskab moderniseres og ny procedure for retning af afstamning

Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet.
Hvis du genomisk tester hundyr i besætningen, foretages der fremover også automatisk faderskabskontrol på disse dyr (far er som oftest insemineringstyr) eller forældreskabskontrol, hvis mor også er genomisk testet.
Ud fra genetiske test af dyr, far og/eller mor kan de registrerede forældre på Kvægdatabasen bekræftes og godkendes eller alternativt afvises. Dyr, hvor far, mor eller begge forældre bekræftes, bliver vist i DMS under Dagligt overblik i aktuelt boksen. I de tilfælde hvor mor med sikkerhed kan bekræftes, men far ikke passer, vil vi automatisk rette far, hvis den rigtige far er i vores database.
Hvis der er fejl i afstamningen, vil du modtage en mail fra SEGES, hvori der står hvad den mulige fejl kan være. Hvis der er fejl i den afstamning, der er registreret på Kvægdatabasen, har du mulighed for at rette den. Hvis du ønsker hjælp til at løse en afstamningsfejl, skal du kontakte SEGES.
På ko-kortet (fanen afstamning) i DMS kan du altid se om afstamningen er bekræftet eller i ”mulig fejl”.
Bestilling af genetiske analyser foretages fra Dagligt Overblik i DMS. Læs mere her: Landbrugsinfo.dk/foraeldretest

Ydelseskontrol

På bedrifter med flere ydelseskontrollerede besætninger kan ydelseskontrol på forskellige datoer nu håndteres på Analyseudskrifter. På udskrifterne Mælkeproduktionsopgørelsen og Nøgletal vises resultater på kontroldato for den samlede driftsenhed, hvis kontroldatoen for alle besætninger ligger indenfor 7 dage.

Opdatering af DMS Dyreregistrering 12/9 2017

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

  • Ny Analyseudskrift  "Avlsudvikling", som viser udviklingen i dine kviers avlsværdital. Du har mulighed for at sammenligne dig med renracede driftsenheder og med racegennemsnittet, samt at få vist udviklingen på hvert enkelt avlsværdital over en årrække.
  • I Nøgletalstjek finder du nu nøgletallet "Daglig nettotilvækst" som beregnes for slagtede kvier og tyre.
  • OSR arbejdslisten vises nu sygdomme, som er registreret siden dyrlægen sidst var på besøg. Der vises alle sygdomme, bortset fra vaccinationer, intern pattelukning, vitamin/mineral behandlinger, afhorning, kastration, behandling for parasitter samt klovbeskæring.

RYK og Eurofins har skiftet leverandør af PCR-kit, og det giver billigere kit. Ved Supplerende mælketests kan der fremadrettet vælges blandt 3 PCR-kits (3,5,16) fra Thermo Fisher. Tidligere 8 og 12 kit tilmeldinger konverteres til 16 kit.

Opdatering af DMS Dyreregistrering 22/8 2017

Analyseudskrifter
På Mælkeproduktionsopgørelsen er blokken vedr. celletal opdateret, så der for de seneste 3 mdr. / 3 kontrolleringer vises:

  • Udviklingen i celletallet til mejeri sammenholdt med beregnet gns. i ydelseskontrollen samt alarmgrænse (der kan ændres under grundopl. og mål)
  • Gns. celletal pr. laktationsnr.
  • Pct. og antal køer med infektion hhv. nyinfektion beregnet ud fra celletalsmålinger pr. ko

Blokken ”Celletal og yversundhed” kan også tilvælges, hvis du selv danner en ny udskrift.

Kritiske målepunkter
På rapporten vedr. "Celletal" er der tilføjet "Celletal, Ydelseskontrol", der vises som gule punkter for hver kontroldato.

Afregning, kalve
Kødkvægskrydsningskalve bliver nu afregnet efter en differentieret prismodel, hvor der også tages højde for kalvens fars X-kalvprod indeks.

Listeudskrifter
Du kan nu tilvælge kriteriet 'Dyret er slagtekvie' på listerne 'Slagtekalve' og 'Min liste'.

Udskrifter (gl. dyreregistrering)
Du kan nu bestille en opdateret version af Identitetkortet (både på dansk og engelsk). På den opdaterede version kan du se testresultater for genetiske egenskaber f. eks. BLAD og CVM. Hvis afstamning er bekræftet med DNA og/eller SNP udskrives informationer om far og mor. Du finder enkeltdyrsudskrifter ved at vælge "Analyser og lister" og herefter "Udskrifter (Gl. Dyreregistrering)".

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 4/7 2017

Ny webbutik: Bestil genetiske analyser nemt og hurtigt

I Webbutikken kan du selv bestille forskellige tests (Genomisk, arvelige sygdomme mm.) samt TSU-rør til udtagning af vævsprøver. Hop til den nye webbutik fra Dagligt overblik. Du bestiller ligesom på enhver anden webbutik og kan løbene se status på din ordre. Fakturering sker når prøven er analyseret og bliver udsendt fra Viking Danmark. Se mere her.

 

Angiv farve på dine dyr på ko-kortet

Du kan nu farvemarkere dine dyr på ko-kortet. Der kan vælges farver indenfor udvalgte racer.

 

Nyt nøgletal: Celletal fra ydelseskontrollen

Følg udviklingen for celletal målt ved ydelseskontrollen i Nøgletalstjek. Tryk på "Vis graf" og se en grafisk visning af celletallet fordelt på 1., 2. og øvrige kalvs køer.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 13/6-2017

Nyheder i DMS Dyreregistrering
DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

Lukning af tidligere udskrift
Den hidtidige version af udskriften "Nøgletal" er nu blevet lukket. Fremover findes denne udskrift kun i en ny version under Analyseudskrifter.

Dagligt overblik
Du kan nu registrere drægtighed og goldning direkte fra Ko-kortet.

Følg DMS på Facebook
Du har nu mulighed for løbene at blive opdateret på DMS og it-produkter fra SEGES Software på facebook.
På siden får du nyheder, informationer og små fif til brug af DMS og andre programmer fra SEGES.
Besøg SEGES Software på facebook her

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 30/5 2017

Ny Nøgletalsudskrift under Analyseudskrifter

Efter at have eksisteret i over 20 år fortjente Nøgletalsudskriften at blive opdateret. Den opdaterede udskrift ”Nøgletal” viser de vigtigste nøgletal inden for de forskellige dele af produktionen og ligger under Analyseudskrifter. 
De enkelte blokke kan også tilvælges under "Udskrifter", når du selv opretter nye analyseudskrifter.
Den hidtidige "Nøgletal" vil være tilgængelig indtil d. 13. juni 2017 hvor den lukkes.
Se en lille film om Nøgletalsudskriften her

To nye Kritiske Målepunkter

To nye nøgletal "Ikke inseminerede køer" og "Ikke inseminerede kvier" viser hvor mange dyr, der ikke har opnået en inseminering ved beregnet "Start ins. + 50 dage". Dyr der er markeret "ønskes udsat" indgår ikke i beregningen. Dyrene der mangler inseminering kan findes på ”Repro Fokus køer og kvier”.

Søgefelt på arbejdslister i Dagligt overblik

Fremsøg netop det dyr, du ønsker oplysninger på i arbejdslisterne. Tast en del af dyrnummeret i søgefeltet øverst, og tryk Søg.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 10/5 2017

Listeudskrift

Ny listeudskrift ”Behandlingsoversigt øko” giver økologen et vejledende overblik over, hvor mange behandlinger hvert enkelt dyr har haft de sidste 12 mdr.  

Nøgletalstjek

I Nøgletalstjek, Reproduktion findes nu ”Andel kønssorteret sæd” og ”Andel kødkvægssæd” for hhv. køer og kvier.

Dagligt overblik

På OSR arbejdslisten vises der nu i kolonnen ”Gruppe”, det samme antal dage som der er indtastet i kriterierne.

Supplerende mælketests

Kriterierne for udvælgelse af dyr til PCR-test er ændret, så der nu kun kan udpeges i forhold til celletal. Udpegning efter CTV udgår.

Bedrift

Det er nu muligt at se detaljer omkring sundhedsstatus for salmonella, hvis den har ændret sig på baggrund af indkøb.  

Ændring til Arla’s afregningsmodel, økologisk råvareværdi

DMS kan nu håndtere ”økologisk råvareværdi”, jf. Arla's ændring pr. 1.4.2017. For økologer betyder det bl.a. ændringer i følgende moduler:

  • Produktionsbudget (råvareværdi, kvalitetstillæg, forventet efterbetaling og mælkeindtægt i alt)
  • Foderkontrol (beregning af mælkepris)

Prognoseændring

For at undgå ujævne kurver for kg mælk i starten af prognoseperioden, sikres det at startgrundlaget for fedt- og protein tilpasses driftsenhedens aktuelle niveau.
Startværdi for fedt- og protein% beregnes som: differencen mellem fedt- og protein% for de sidste 30 dage fra mejeri i forhold til samme periode sidste år.
Startværdien beregnes som et tillæg/fradrag til startgrundlag for fedt hhv. protein de sidste 12 mdr. (startgrundlag for sidste 12 mdr. kan ses ved at holde musen henover).

Ny installation af DMS

Første gang du åbner DMS, vil du blive guidet igennem en ny installation af DMS. Sammen med den nye installation skifter vi ikonet på skrivebordet, så du fremover skal åbne DMS med ikonet ”DMS Dyreregistrering”.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 5/4 2017

Aktuelt

Du har nu mulighed for at afvise omsætninger, der er forkert indberettet. Det kan f.eks. være, hvis en anden har indberettet dit besætningsnr. som modtager af dyret, selv om dyret ikke er indgået i din besætning. Når du afviser, forsvinder registreringen fra Aktuelt. Modparten får besked i Aktuelt om at registreringen er afvist, og det vises også på hans Fejlliste.

Bedriftsoverblik

Klik på ikonet for sundhedsstatus på Bedriftsoverblik, og få detaljer om besætningens status på Salmonella, B-streptokokker og BVD. Du kan desuden fremsøge tidligere perioder i søgefelterne foroven i billedet.

Ny analyseudskrift - Race- og krydsningsopgørelse

Udskriften kan bruges til at sammenligne ydelse, frugtbarhed og sundhed for forskellige racer eller krydsningskombinationer i besætningen. I driftsenheder med flere racer, kan man se hvordan racerne klarer sig i forhold til hinanden. Driftsenheder med krydsningsdyr kan sammenligne krydsninger med renracede, men også sammenligne imellem krydsningskombinationerne. Resultaterne vises som et gennemsnit for de sidste 24 måneder. Det er anderledes end andre udskrifter, men sikrer at der indgår flere køer i beregningerne. Læs mere om udskriften her eller se denne video om brug af udskriften.

Nøgletalstjek - Større sammenligningsgrupper

I Nøgletalstjek er sammenligningsgrupperne som standard udvidet, så du nu kan sammenligne på tværs af besætningsstørrelse og på tværs af ydelsesniveau. Det sikrer at grupperne er tilstrækkeligt store til, at alle får tal i sammenligningsgruppen. Det er stadigt muligt at redigere sammenligningsgrupperne og få dem mere specifikke.

Produktionsbudget

Produktionsbudget er nu også opdateret med Arla’s nye grænser og satser for kvalitetstillæg pr. 1.1.17, herunder bortfald af tillæg for sporer. Standard indgår tillæg for celletal med 1% af råvareværdien og tillæg for kimtal med 2% af råvareværdien. Eksisterende produktionsbudgetter påvirkes først ved genberegning og/eller genindlæsning af ”Grundlag for mælkepris”.
Grundoplysninger:
  • Tillæg for "Non GM" fra grundoplysninger medtages 
  • "Ekstra tillæg/fradrag" fra grundoplysninger medtages 
Alle oplysninger kan redigeres separat i produktionsbudgettet.

SmartKoen

På SmartKoen kan du nu registrere brunst og blødning. Ved registrering af brunst og blødning, skal du være opmærksom på, at der går 18 dage fra brunstdato til dyret kan ses på listen Repro-fokus køer/kvier under Åbne køer/Åbne kvier.
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 15/3 2017

Daglig styring, Aktuelt

Under Aktuel får du nu vist en besked, hvis din B-streptokok status ændres.
Klik på påmindelsen om, at det er tid til at bestille øremærker, og få en nem genvej til at bestille de samme øremærker igen.

Kritiske målepunkter

Nøgletallet "Mælkekvalitet (Antal anmærkninger)" er blevet erstattet af de to nye nøgletal "Celletal" og "Kimtal".
Seneste måling af celletal og kimtal i leveret mælk vises sammen med øvre alarmgrænser.
Husk du kan ændre grænserne i modulet "Grundoplysninger og mål" via genvejstast øverst i skærmbilledet.

Følg udviklingen

Ved dobbeltklik på  "Celletal" hhv. "Kimtal" åbnes en rapport, hvor udviklingen i nøgletallene er vist.
For Arla-leverandører vises geometrisk gns. for de enkelte måneder samt om der har været tillæg eller fradrag i mælkeprisen pga. celletal eller kimtal.
For indeværende måned er der beregnet geometrisk gns. ud fra målinger frem til dags dato.
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 22/2 2017

 

Dagligt overblik, Aktuelt

Du får nu en påmindelse under Aktuelt, når dine øremærker er ved at være brugt op. Påmindelsen forsvinder efter 7 dage, hvis du ikke har bestilt nye øremærker inden.

Supplerende mælketests

Der er lagt en ændring ind til Drægtighedstest, metode A, så du nu har mulighed for selv at vælge, hvornår 1. og 2. udpegning skal ligge i forhold til inseminering.

Bedriftsoverblik

Hold musen hen over samdrift ikonet og få overblik over både nuværende og historiske samdriftsaftaler.

Nøgletalstjek

I Nøgletalstjek findes nu over 100 forskellige nøgletal. Nye nøgletal denne gang er bl.a "Døde kalve 1-14 dage" og  "Ydelses-variation ml hhv 1.,2., og 3.+ kalvs" samt nøgletal der viser "Kælvningsforløb". Du har nu adgang til en ny standardopsætning i Nøgletalstjek "Velfærdsnøgletal", der erstatter udskriften "Velfærdsnøgletal, økologi" fra gl. Dyreregistrering. 

Ændringer vedr. yversundhed: Nyt nøgletal "Nyinficerede i alt (%). Eksisterende nøgletal har ændret navne, så der er bedre faglig sammenhæng til Celletalslisten

Analyseudskrifter

På Mælkeproduktionsopgørelse vises to hovednøgletal vedr. yversundhed beregnet ud fra kocelletal: Inficerede i alt (%), Nyinficerede i alt (%) 

Kritiske målepunkter

For alle med markering for "Mulig delleverance" i grundoplysninger beregnes mælkedata fra mejeri kun frem til seneste dag med beregnet "Fuld tømning", jf. grundoplysninger. Dvs. hver anden dag vil mejeridata være en dag bagud.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 1/2 2017

 

Celletalslisten

Celletalsopgørelsen fra Gl. Dyreregistrering er fagligt forældet, og er derfor under udfasning. Første skridt er, at det nu ikke længere er muligt at bestille den gamle celletalsopgørelse under 'Udskrifter (Gl. Dyreregistrering)". Der henvises i stedet til den nye celletalsliste, som findes under Listeudskrifter.

Bedriftsoverblik

Det er nu muligt at se detaljer om sundhedsstatus under Bedriftsoverblik. På fanen Bedrift findes ikoner der viser sundhedsstatus, og der kan ses detaljer om hvilken sundhedstatus ejendommen har, når du holder musen hen over ikonet. 

Hændelsesliste

Hændelseslisten er ændret, så der fremover kun dannes en automatisk hændelsesliste, hvis en CHR-medarbejder har tastet hændelsen. Hændelseslisten kan stadig udskrives under "Udskrifter (Gl. Dyreregistrering)".

Nøgletalstjek

Der findes to nye nøgletal for mælkeproduktion: ”1.kalvs % af 3+lakt” og ”2 kalvs % af 3+lakt” Brug tallene til at vurdere de unge køers præstation i forhold til de ældre køer.

Slagteresultater viser nu nøgletallene  ”Tidligt slagtede køer”, der viser køer der afgår til slagtning inden 60 dage efter kælvning, og ”ikke færdigfedet køer”, der viser køer der slagtes med fedmekarakter under 3. For begge tal er det muligt at se fordelingen pr. laktation.

Det er nu muligt at vælge en printvenlig udskrift (PDF) af alle nøgletalsopsætninger. Der kan også printes direkte fra oversigtbilledet uden at åbne nøgletalsopsætningen først.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 16/01 2017

 

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:
 

Dagligt overblik

Under Aktuel får du nu vist en besked, hvis din salmonellastatus ændres. Samdrift: Der har tidligere været problemer med at registrere afgang fra Aktuelt, hvis DAKA havde indberettet indgang fra en anden besætning end den dyrene er registreret på. Dette er nu ændret, så afgang kan registreres, uanset hvilken besætning DAKA henter fra.
 

Lister

Ved tryk på knappen 'Vis kun nyinficerede' på Celletalslisten får du vist de køer, der er nyinficerede. Kirtelprøvers gyldighed er ændret fra 35 dage til 42 dage, som fastlagt i den nye veterinærbekendtgørelse. Dette slår igennem på bl.a. goldningslisten og celletalslisten.
Celletal kan nu tilvælges som kolonne på listeudskriften PCR-resultater.
 

Kritiske Målepunkter

Bedrifter med delleverancer, eller som ofte skifter afhentningstidspunkt, har nu mulighed for at se 8 dages gennemsnit for rapporterne "EKM leveret", "Mælk leveret" og "Dagsydelse pr. malkende ko". Nederst på rapporten "Mælk, leveret" er der en figur, som kan hjælpe med at sætte Grundoplysninger vedr. mælkeafhentning rigtigt.
 

Nøgletalstjek

Det er nu muligt at se ”Indsætterpct.” I Nøgletalstjek findes nu en standardopsætning "Mejerital".    
 

ARLA Ny afregningsmodel for mælkekvalitet har medført følgende ændringer:

Grundoplysninger/målsætninger "NonGM" tillæg kan nu tilvælges under grundoplysninger og der kan sættes målsætninger for Kimtal.
Opdaterede Nøgletal
I Kritiske målepunkter er Mælkekvalitet (antal anmærkninger) opdateret i forhold til Arlas afregningsmodel for mælkekvalitet.
I Nøgletalstjek er "Kval. tillæg, mulig indtægt" opdateret i forhold til Arlas afregningsmodel for mælkekvalitet.
Nye Nøgletal:
I Nøgletalstjek findes nu ”Celletal, geosnit”, ”Kimtal” i både CFU og IBC (Ny skala for Arla lev), desuden er ”Sporer” fjernet.

Besætningsdiagnoser (særligt til dyrlæger)

Det er nu muligt at oprette en besætningsdiagnose, hvor medicinmængden er angivet med decimal. Endvidere kan du kopiere besætningsdiagnoser, hvor den tidligere dyrlæge er ophørt.
Endelig er det nu igen muligt at åbne besætningsdiagnoser på konkursramte bedrifter.

 
Tidligere års opdateringer

2016
2015
2014
2013

 

 

Sidst bekræftet: 16-01-2018 Oprettet: 03-03-2017 Revideret: 16-01-2018

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Kirstine Svenningsen

Marketing & Fagkommunikation, Strategisk marketing


Af samme forfatter

SEGES Kvæg prisbrev 2018
Prisbrev for IT ydelser i kvægbesætninger for 2018
15.12.17
Få styr på nyinfektioner og celletal
4 hurtige trin til hvordan du kan bruge celletalslisten i DMS Dyreregistrering
12.12.17
FILM: Få styr på nyinfektioner og celletal med celletalslisten i DMS Dyreregistrering
Se 4 hurtige trin til hvordan du kan bruge celletalslisten i DMS Dyreregistrering
12.12.17
Følg SEGES Software på facebook
Ny facebookside giver tips og gode råd, så du får endnu mere ud af dine it-værktøjer.
21.08.17
SEGES Kvæg prisbrev 2017
Prisbrev for IT ydelser i kvægbesætninger for 2017
19.12.16