Af samme forfatter
Nye vejledninger med engelske oversættelser af DMS
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for regnskabsåret 2018 for at analysere sammenhængen mellem holdbarheden og udvalgte økonomiske nøgletal.
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdbarheden på din bedrift i en ny DMS-udskrift fra SEGES.
Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og kvier i besætningen – og dermed få fokus på eventuelle ugunstige forhold.
Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier – altså kviernes holdbarhedsprofil.
Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det skal skabe motivation til at komme længere og få et større udbytte.
God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du kan gøre for at motivere den enkelte medarbejder bedst.
Brugen af enkle motivationsprofiler giver dig og de ansatte mulighed for at reflektere over, hvad der motiverer mest og hvad det betyder i dagligdagen
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse, foretaget hos knap halvdelen af de danske mælkeproducenter med mælkeproduktion på mere end en ejendom.
LaktationsAnalyse er en ny udskrift i DMS Dyreregistrering, som giver dig mulighed for at vurdere køernes mælkeproduktion. LaktationsAnalyse er baseret på ydelseskontrollens mælkedata, som sammenlignes imod driftsenhedens målydelse.