Oprettet: 14-08-2017

IT-løsninger

Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.

Sidst bekræftet: 06-09-2018 Oprettet: 14-08-2017 Revideret: 14-08-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Arne Oksen

Erhvervsøkonomi


Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Team Personer


Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Af samme forfatter

SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
14.01.20
SKATM-2019-02-08. Ejendomsavance. Erstatning for strukturskader. Principsag. Styresignal offentliggjort
I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse...
20.12.19
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Tænk på din skat inden nytår
Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2019 er forbi....
16.12.19
SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sa...
06.12.19