Oprettet: 14-08-2017

IT-løsninger

Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.

Sidst bekræftet: 06-09-2018 Oprettet: 14-08-2017 Revideret: 14-08-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Arne Oksen

Erhvervsøkonomi


Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Team Personer


Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Af samme forfatter

Business Check
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du ...
25.03.20
SKATM-2020-02-01. Notat om sælgerpantebrevsmodellen
Notatet gennemgår de nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 D (sælgerpantebrevsmodellen).
06.03.20
Driftsgrensresultater for 2013 - 2019
Driftsgrensresultater er nu blevet opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2019.
05.03.20
SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
14.01.20
SKATM-2019-02-08. Ejendomsavance. Erstatning for strukturskader. Principsag. Styresignal offentliggjort
I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse...
20.12.19