496

Oprettet: 29-03-2011

Beregn rodzonekapacitet

Nyt regneark til at beregne rodzonekapacitet. Den beregnede rodzonekapacitet kan indtastes i Vandregnskab Online, så styringen af markvandingen blive mere præcis.

 
Med vedlagte regneark kan du beregne rodzonekapacitet, dvs. hvor meget vand der er tilgængeligt for planterne, når jorden er ved markkapacitet. Rodzonekapaciteten anvendes til styring af markvanding.

I det nye program Vandregnskab Online kan du indtaste den beregnede rodzonekapacitet og dermed få en mere præcis styring af markvandingen.

Regnearket kan beregne den plantetilgængelige vandmængde for fire jorddybder, nemlig 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm. Du kan enten indtaste data fra en teksturanalyse, eller du kan vælge JB nr.

Regnearket giver desuden et bud på den effektive roddybde afhængig af jordlagenes indhold af ler og humus. Regnearket kan beregne rodzonekapaciteten til maksimalt 1 m dybde. På lerjord kan roddybden være større.

De teksturdata, som du får vist i regnearket, når du vælger JB nr., stammer fra Kvadratnet for Nitratundersøgelser og repræsenterer gennemsnitstal for teksturen for et stort antal prøvesteder over hele landet.

Regnearket stilles gratis til rådighed. Regnearket indeholder ikke makroer.

Download version 1.00 (højreklik og ’Gem destination som’).

Sidst bekræftet: 14-03-2016 Oprettet: 29-03-2011 Revideret: 29-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18