561

Oprettet: 10-06-2011

Din Bundlinje Mark 2010 er klar

Regnearket Din Bundlinje Mark er nu klar med data fra årsrapporter for 2010. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

 
Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udgiver hermed regnearket Din Bundlinje Mark med data fra årsrapporter for 2010. Der indgår data fra 2600 årsrapporter, der er indberettet til Videncentrets økonomidatabase fra regnskabskontorer over hele landet. Data er udtrukket fra økonomidatabasen den 7. juni 2011.

I Din Bundlinje Mark kan man indtaste egne tal for økonomien i markbruget. Ved indtastning af ganske få tal er det muligt at få beregnet dækningsbidraget i markbruget, maskinomkostninger og resultat efter maskinomkostninger.

Egne økonomital og afgrødeudbytter kan sammenholdes med gennemsnitstal for en sammenligningsgruppe, som man selv definerer. Der er desuden mulighed for at vise tal for ”Bedste gruppe”, der f.eks. kan være de 25 % af bedrifterne, som har opnået de højeste dækningsbidrag.

Der er mulighed for at vælge sammenligningstal for 6 bedriftstyper: Svinebrug, kvægbrug (konventionelle), økologiske kvægbrug, planteavlsbedrifter (uden kartofler og fabriksroer), bedrifter med kartofler og bedrifter med fabriksroer. For kvægbedrifter vises kun tal for bedrifter med intern overførsel af grovfoder, så der kan beregnes dækningsbidrag for markbruget.

Egne tal og sammenligningstal vises også i nogle figurer.

Se eksempler på udskrifter:
Egne tal og sammenligningstal
Figurer med økonomital
Figurer med udbytter

Download regneark:
Regnearket stilles gratis til rådighed.
Download Din Bundlinje Mark 2010 version 1.03 (højreklik og ”gem destination som”)
Regnearket indeholder ikke makroer.

Din Bundlinje Mark med data fra tidligere års regnskaber kan findes her:
Din Bundlinje Mark 2009
Din Bundlinje Mark 2008

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Thyge Lauge Jørgensen på 8740 5437, tlj@vfl.dk eller Søren Kolind Hvid på 8740 5429, skh@vfl.dk

Sidst bekræftet: 26-05-2016 Oprettet: 10-06-2011 Revideret: 10-06-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18