Feedback Form

  

Oprettet: 08-02-2010
Revideret: 06-10-2017

Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' er opdateret

Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.20 er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2018.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-10-2017 Oprettet: 08-02-2010 Revideret: 06-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Ove Lund

Erhvervsøkonomi


Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Konsulent

Mikkel Gejl Hansen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Erfaringer fra 38 vinterrapsmarker 2016/17
Moniteringen af 38 vinterrapsmarker hos 20 landmænd i 2016/17 viser store forskelle i de opnåede økonomiske resultater af d...
18.01.18
Planteavlerne går mod lidt bedre tider
En gennemsnitlig planteproducent forventes i 2017 at opnå et driftsresultat efter ejerløn mv. på ca. 140.000 kr. Det er en ...
18.01.18
Indkomstprognosen januar 2018 er klar
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se videoer med SEGES’ faglige eksperter o...
16.01.18
Evaluering af afgrødemodeller i Vandregnskab
Programmet Vandregnskab til styring af vanding kan generelt simulere afgrødernes udvikling tilfredsstillende, dog skal mode...
09.01.18
Vandingsbehov i forskellige afgrøder afhængig af rodzonekapacitet 1990-2015
Det årlige behov for markvanding er beregnet for perioden 1990-2015 ud fra klimadata for 10 lokaliteter i Danmark og ved 6 ...
09.01.18