Af samme forfatter
Bliv klogere på hvad maskiners arbejdsbredde har af betydning for at udnytte markens variation i biomasse målt fra satellit og drone, samt hvordan sprøjtespor påvirker grundlaget for graduering ud fra biomasse.
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriver teorien bag målingerne og resultaterne af overflyvningerne i sortsforsøg samt forsøg i vinterhvede med stigende mængder kvælstof.
I et forsøg i vinterhvede er der foretaget positionsbestemt vækstregulering og høst. Der er vækstreguleret med størst dosis ved høj biomasse, og mindst dosis ved lav biomasse.
Tag PC-Markforsøg med i marken.
PC-Markforsøg skal på nogle få punkter indstilles, så den passer til ens egne forhold.
Registreringer indtastes, kontrolleres eller rettes på fanebladet Måletider og værdier.
Grundbehandlinger er de behandlinger, der foretages i marken og forsøget i løbet af sæsonen, dvs. de behandlinger, der knytter sig til afgrøden i forsøgsåret.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.