Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-03-2019

  

Oprettet: 27-03-2018

Strejke / Lockout - sådan påvirkes IT-systemerne hos SEGES

Oversigt over de væsentligste snitflader til offentlige myndigheder på SEGES Software/ Ø90-området.

I udgangspunktet forventer vi, at alle offentlige it-systemer fortsætter uændret. Driften af mange af systemerne foretages af private virksomheder, men forstyrrelser vil kunne opstå, hvis der opstår driftsproblemer, der kræver at offentlige myndigheder skal involveres.

 Område Myndighed / offentlig organisation  Kommentar
 Landbrugsindberetning.dk    Miljø- og fødevareministeriet  

Meldingen fra MFVM er, at en eventuel konflikt vil kunne få konsekvenser for deres udbetalings-, sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer. Det gælder både Land-brugsindberetning og Tast selv-service.

Landbrugsindberetning.dk er stedet, hvor der indberettes gødningsregnskab, sprøjte-journal og ajourføring af besætningsoplysninger i Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 

Herudover omfatter Landbrugsindberetning.dk bla:

  • Opdatering af besætningsoplysninger
  • Organiske gødningsstoffer
  • Foder og fødevarer
  • Fødevarekædeoplysninger (ligger også på Landmand.dk)
  • Sundhedsrådgningen
  • Svineflyt

Presse fra MFVM
Presse fra LBST
Presse fra FVST

Tast-selv m.v. Landbrugsstyrelsen

LBST indkalder ekstra IT-support i påsken. Målet er at opretholde driften af Tast-selv så vidt muligt. Efter strejken vil Landbrugsstyrelsens kundecenter også være åbent, mens en lockout fra 10. april vil betyde, at kundecentret lukker. Trækker konflikten ud vil det kunne få konsekvenser for deres udbetalings-, sagsbehandlings- og selvbetje-ningssystemer, ligesom det kan få betydning for deres sagsbehandlingstider på pro-jektstøtteordninger i 2018. Der er også en risiko for, at man i en periode må lukke Tast selv-service. 

Pressemeddelelse ses her

Diverse DMI vejrservices i markprogrammer og på LandbrugsInfo DMI

DMI har orienteret, at de bliver berørt ved strejken den 4. april og den mulige lockout fra 10. april. Dette vil kunne give problemer i relation til at reagere på eventuelle ned-brud i dataleverancer.
Hos SEGES trækker flere modeller på data fra DMI, herunder Vandregnskab Online og varslingsmodellerne for kartoffelskimmel – ved problemer kan det betyde at flere services ikke fungerer.

Ø90 SKAT

En konflikt kan evt. give manglende mulighed for at levere data til SKAT via SA Pro-løsning. Herudover aflevering af momsangivelser til SKAT.

Ø90 Ervhversstyrelsen

En konflikt kan evt. påvirke muligheden for at aflevere selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen.

Ø90 Digitaliseringsstyrelsen, NemHandel

En konflikt kan evt. påvirke drift af NemHandelsRegisteret (bruges til at sende og modtage fakturaer i OIOUBL-format).

SEGES Software Kundecenter  

Holder normalt åbent.

Telefon: 70155015

E-mail: kundecenter@seges.dk

Spørgsmål vedr. CHR: CHR-Skejby@seges.dk

Sidst bekræftet: 27-03-2018 Oprettet: 27-03-2018 Revideret: 27-03-2018

Forfatter

Digital
Director, Digital Solutions

Jens Bligaard

Digital


Af samme forfatter

Fordampning
Figuren viser den potentielle fordampning i løbet af året baseret på vejret og for valgt postnr.
07.04.20
Jordtemperatur - målinger
Jordtemperaturen er døgngennemsnittet målt i 10 cm's dybde på en række målestationer. Det danner grundlag for at få vist jo...
14.08.16
Årets vandbalance
Se årets vandbalance uge for uge baseret på vejret for det valgte postnummer. Vandbalancen bruges bl.a. i forbindelse med m...
14.08.16
2-9 døgns vejrprognose
Vejrprognose for 2-9 dage. Prognosen bygger på data fra DMI.
14.08.16
Nedbørsprognose
Se en nedbørsprognose (mm nedbør pr. time) for de næste to døgn på et Danmarkskort.
14.08.16