Oprettet: 07-09-2015

Vejledning i print af pjecen

Vejledning i, hvordan du sætter dit eget firmalogo på og printer pjecen.

Vejledning
Hvis du følger vejledningen nedenfor, får du en fin C5-folder ud af det, klar til udsendelse:

Logo:

  • Slet logokassen på side 3 af pjecen, og brug Indsæt billede-funktionen i menuen Indsæt for at hente dit eget logo ind.
  • Gå ind i fanebladet Formater og klik på Ombryd tekst og dernæst Foran tekst. Så kan du frit flytte og skalere dit logo.
  • Klik i feltet, hvor der står Navn på DLBR-rådgivningsvirksomhed osv. og sæt info om din egen rådgivningsvirksomhed ind i stedet.

Print:

  • Når du skriver pjecen ud, så husk at indstille din printer til funktionen Udskriv på begge sider (Vend sider om den korte side). Så kommer pjecen ud på ét A4-ark og er lige til at folde.
  • Pjecen kan printes ud i farver eller S/H.
Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Satser 2020
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
16.01.20
P 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for i...
10.01.20
P 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed
Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.
08.01.20