Oprettet: 26-03-2020

Sæsonarbejdere kan ikke komme i transit gennem Tyskland fra den 25. marts 2020, kl. 17.00

GLS-A oplyser, at de tyske grænsemyndigheder generelt vil nægte sæsonarbejdere/høstarbejdere indrejse i landet.

Det tyske indenrigsministerium har den 25. marts oplyst, at man som led i det eksisterende tyske grænsekontrolregime med henblik på at bekæmpe smittespredning af Covid-19 fra og med d.d. kl. 17.00 generelt vil nægte indrejse af sæsonarbejdere/høstarbejdere.

 

GLS-A har fra den danske ambassade i Berlin fået bekræftet, at dette indrejseforbud også omfatter sæsonarbejdere i transit gennem Tyskland for at komme til Danmark. Det betyder store udfordringer for danske arbejdsgivere, som i den kommende tid skal have medarbejdere til Danmark fra udlandet.

 

Ifølge de oplysninger, som er tilgængelige, er transit gennem Baltikum og Sverige fortsat mulig, ligesom flyforbindelser i begrænset omfang er tilgængelige.

 

GLS-A retter henvendelse til de relevante myndigheder med henblik på, at disse kan tage problemstillingen op overfor Tyskland. GLS-A følger sagen tæt og orienterer, såfremt der kommer nyt.
 

Kilde: GLS-A den 25. marts 2020

Sidst bekræftet: 26-03-2020 Oprettet: 26-03-2020 Revideret: 26-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Ferieloven: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny...
05.04.20
Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
01.04.20
Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20
Plakat: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 7 sprog)
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
27.03.20