Oprettet: 26-03-2020

Sæsonarbejdere kan ikke komme i transit gennem Tyskland fra den 25. marts 2020, kl. 17.00

GLS-A oplyser, at de tyske grænsemyndigheder generelt vil nægte sæsonarbejdere/høstarbejdere indrejse i landet.

Det tyske indenrigsministerium har den 25. marts oplyst, at man som led i det eksisterende tyske grænsekontrolregime med henblik på at bekæmpe smittespredning af Covid-19 fra og med d.d. kl. 17.00 generelt vil nægte indrejse af sæsonarbejdere/høstarbejdere.

 

GLS-A har fra den danske ambassade i Berlin fået bekræftet, at dette indrejseforbud også omfatter sæsonarbejdere i transit gennem Tyskland for at komme til Danmark. Det betyder store udfordringer for danske arbejdsgivere, som i den kommende tid skal have medarbejdere til Danmark fra udlandet.

 

Ifølge de oplysninger, som er tilgængelige, er transit gennem Baltikum og Sverige fortsat mulig, ligesom flyforbindelser i begrænset omfang er tilgængelige.

 

GLS-A retter henvendelse til de relevante myndigheder med henblik på, at disse kan tage problemstillingen op overfor Tyskland. GLS-A følger sagen tæt og orienterer, såfremt der kommer nyt.
 

Kilde: GLS-A den 25. marts 2020

Se også Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland

Sidst bekræftet: 26-03-2020 Oprettet: 26-03-2020 Revideret: 26-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår –
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20