Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Landbrugsindberetning (GHI)

Landbrugsindberetning

Gødningsregnskab og opdatering af besætningsoplysninger i CHR skal indberettes på denne side.
Derudover tilbyder Landbrugsindberetning også andre selvbetjeningsløsninger, som f.eks. indberetning af:

  • fødevarekædeoplysninger
  • registrering af græsningsarealer, der anvendes mere end 30 dage i træk og ikke fysisk hænger sammen med det areal, hvorpå bygningerne til det CHR-nummer, hvor dyrene flyttes fra, er placeret.
  • indberetning af blandinger og tilsætningsstoffer.
  • sprøjtejournal
  • anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ) med animalsk indhold
  • Webdyr
  • Svineflyt
  • Sundhedsrådgivning 

Landbrugsindberetningen sker via landbrugsindberetning.dk. Alle som enten er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller CHR får tilsendt en indkaldelse primo oktober. Indkaldelsesbrevet sendes til landmænd, der skal indsende gødningsregnskab.

Koder til GHI er den samme som i tidligere planperioder. Koder kan i de fleste tilfælde rekvireres på landbrugsindberetning.dk via sms eller mail - afhængig af hvilke kontaktoplysninger, der er lagt ind. Den findes også på den udskrevne kvittering for sidste års gødningsregnskab.

Fristen for indberetning af gødningsregnskab er 31. marts. året efter planperiodens udløb.

 Artikler

 Love & Regler

 Information

Yderligere information på enten lfst.dk eller www.foedevarestyrelsen.dk.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hotline: tlf. 7241 4747 kl. 9-14. Email: jordbrugskontrol@lfst.dk

Fødevarestyrelsens tlf.: 7227 6900. Email: fvst@fvst.dk 

 Indberetning

Indberetning vedrørende anvendelse af forblandinger/tilsætningsstoffer og for nogle dyrearter også fiskemel/ blodprodukter eller mælkeerstatning med indhold af fiskemel skal ske på landbrugsindberetning.dk.

Reglerne for indberetning af anvendelse af forblandinger, tilsætningsstoffer, fiskemel eller blodprodukter findes på denne side.

 Oplysning

Oplysning om besætning kan ses på CHR-registret.

Kontakt din CHR-afdeling, hvis der er brug for at foretage registreringer eller ændringer.

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø