Oprettet: 19-03-2014
Revideret: 21-03-2017

Værktøjer

Her finder du tjekliste, vejledning og skemaer til rådgivning om krydsoverensstemmelse, herunder bl.a. godkendelse til bedriftsrådgivning samt kontrol med krydsoverensstemmelse.

Tjekliste

Tjeklisten indeholder de krydsoverensstemmelseskrav, som fortrinsvist planteavlskonsulenterne skal kende til, når de skal rådgive om krydsoverensstemmelse.

Vejledninger om krydsoverensstemmelse

Se Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledninger om krydsoverensstemmelse og kontrol med krydsoverensstemmelse, både de gældende og tidligere vejledninger.

Kontrolinstrukser

Bedriftsrådgivning

Se mere om bedriftsrådgivning på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Du kan finde vejledning om og godkendelse til bedriftsrådgivning samt en oversigt over godkendte bedriftsrådgivere. Derudover kan du læse mere om tilskudsberettigede naturplaner og om reglerne for krydsoverensstemmelse. Det er også her, du kan finde ansøgning om godkendelse til at udføre bedriftsrådgivning for virksomheder og medarbejdere.   

Sidst bekræftet: 21-03-2017 Oprettet: 19-03-2014 Revideret: 21-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk konsulent

Mia Drechsler Lund

Skade & Ansvar


Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
30.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20
Regler for dokumentation ved forsuring af gylle
Forsuring af gylle kan benyttes som et alternativ til nedfældningskravet i græs og på sort jord. Har man benyttet dette alt...
20.03.20
Fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournaler er udsat en måned
Fristen er rykket fra 31. marts til 30. april 2020 for hhv. gødningsregnskab og sprøjtejounal for planperioden 2018/19
19.03.20
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
03.03.20