Oprettet: 19-03-2014
Revideret: 21-03-2017

Værktøjer

Her finder du tjekliste, vejledning og skemaer til rådgivning om krydsoverensstemmelse, herunder bl.a. godkendelse til bedriftsrådgivning samt kontrol med krydsoverensstemmelse.

Tjekliste

Tjeklisten indeholder de krydsoverensstemmelseskrav, som fortrinsvist planteavlskonsulenterne skal kende til, når de skal rådgive om krydsoverensstemmelse.

Vejledninger om krydsoverensstemmelse

Se Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledninger om krydsoverensstemmelse og kontrol med krydsoverensstemmelse, både de gældende og tidligere vejledninger.

Kontrolinstrukser

Bedriftsrådgivning

Se mere om bedriftsrådgivning på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Du kan finde vejledning om og godkendelse til bedriftsrådgivning samt en oversigt over godkendte bedriftsrådgivere. Derudover kan du læse mere om tilskudsberettigede naturplaner og om reglerne for krydsoverensstemmelse. Det er også her, du kan finde ansøgning om godkendelse til at udføre bedriftsrådgivning for virksomheder og medarbejdere.   

Sidst bekræftet: 21-03-2017 Oprettet: 19-03-2014 Revideret: 21-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk konsulent

Mia Drechsler Lund

Skade & Ansvar


Konsulent

Susi Lyngholm

Regelteam


Af samme forfatter

Græsningsaftale
Fra og med støtteåret 2016 har det i princippet været muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte are...
20.01.20
Forventede miljøregler i 6 nordeuropæiske lande i 2020
SEGES har indsamlet en række miljøregler inden for landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. Indsp...
20.12.19
7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19