Oprettet: 01-04-2015

Hvad sker der på jura-området?

Bliv ajourført om kriserådgivning og den nyeste juridiske viden fra SEGES.

Landbrugets krisehjælp
Håndtering af en krisesituation kræver en lang række kompetencer. Her finder du aktuel juridisk, økonomisk og skattemæssig viden om emnet.

Nyheder og afgørelser 
Få overblik over de væsentligste afgørelser fra Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt fra Tidsskrift for Landbrugsret indenfor Direkte Arealstøtte 2015-2020 og Krydsoverensstemmelse.

Persondata

25. maj 2018 træder nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. På temasiden Persondata informerer vi løbende om de nye regler af betydning for landmanden som virksomhedsejer og i et vist omfang som privatperson med særligt fokus på de rettigheder og pligter, som han eller hun har. Rettigheder, når andre indsamler, registrerer eller på anden måde behandler persondata, som vedrører landmanden og pligter, når det er landmanden selv, der behandler andres persondata.

Sidst bekræftet: 18-03-2019 Oprettet: 01-04-2015 Revideret: 01-04-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Midlertidig lønkompensation – forhøjelse af støtteniveau til 30.000
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtage...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Vejledning til hjemsendelse af medarbejdere med lønkompensation
Lov om arbejdsgiveres og medarbejderes retsstilling ved lønkompensation af virk-somheder i forbindelse med covid-19 (L 141)...
25.03.20