Oprettet: 05-10-2002
Revideret: 05-08-2014

Redaktionen for Regelinfo

Siderne redigeres af nedenstående gruppe medarbejdere, som kan kontaktes, såfremt man har spørgsmål eller ønsker til samlingen.

Juridisk bistand   
Joan Fuglsig Andresen
Konsulent, cand. jur.
Jura & Skat
Tlf. 8740 5212
jfa@seges.dk
     
Susi Lyngholm
Seniorkonsulent
Planteinnovation, Regelteam
Tlf. 8740 5427
sil@seges.dk
     

Marianne Haugaard-Christensen
Seniorkonsulent
Planteinnovation, Regelteam

Tlf. 8740 5403 
mhg@seges.dk
     
Birgit Ingvorsen
Landskonsulent
Økologi Innovation 
Tlf. 8740 5493
bii@seges.dk
     
Winnie Heltborg Brøndum
Specialkonsulent
Anlæg & Miljø
Tlf. 8740 5554
whb@seges.dk  
     
Peter Raundal
Specialkonsulent
Husdyrinnovation
Tlf. 8740 6680
pra@seges.dk
     


Teknisk bistand vedrørende brugen af Regelinfo

Lotte Buchtrup Hornbek
Webmaster
Marketing & Kommunikation 

Tlf. 8740 6682
lth@seges.dk   
Sidst bekræftet: 24-09-2019 Oprettet: 05-10-2002 Revideret: 05-08-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Coronakriminalitet straffes hårdt – især når den angår hjælpepakker
Vær opmærksom, når du selv søger, eller når du som rådgiver hjælper med ansøgninger om lån, tilskud mv. fra hjælpepakker. O...
03.04.20
Er funktionelt sammenhængende naturtyper omfattet af kategori 2-natur?
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er...
16.12.19
Info om høring af ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Kravene opdateres som følge af ændrede danske regler om bl.a. husdyrgødning og halekupering af pattegrise. Frist for bemærk...
19.09.19
Mere om den nye husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1. august 2019
Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.
12.08.19
Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august 2019
Artikel om ændringer kommer på LI snarest.
01.08.19